بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث 

Sales2

معرفي بيمه شخص ثالث :

بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه زمینی که به اختصار به آن بیمه شخص ثالث گفته میشود یکی از مهمترین و شناخته شده ترین بیمه نامه ها است به طوری که در سال 1394 سی و هفت درصد از بازار 22600 میلیارد تومانی صنعت بیمه به این رشته تعلق داشته است . گسترش روز افزون  خودرو به عنوان یکی از ضروری ترین نیاز های انسان مدرن در جوامع بشری پیامدهای ناگواری نیز به همراه داشت  از جمله کشته شدن سالیانه بیش از 16 هزار نفر از هموطنان عزیزمان در جاده های کشور به طوریکه در طول سالهای 84 تا 93 تعداد کشته شدگان ده سال 220/000 نفر  تقریبا برابر با تعداد شهدای جنگ تحمیلی هشت ساله ایران و عراق بوده است . به دلیل اهمیت موضوع  در اکثر کشورها قوانینی وضع گردید که دارندگان خودروها مکلف و موظف شدند تا با خرید بیمه نامه بتوانند خسارت های ناشی از خودرو را به طور کامل جبران کنند . در کشور عزیزمان ایران بیمه شخص ثالث از سال 1347 دارای قانون اختصاصی است در سال 1387 و پس از سپری شدن 40 سال از عمر قانون فوق با برطرف کردن اشکالات و نواقص قانون قبلی قانون جدید دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی تصویب و بصورت ازمایشی اجرا شد که پس از سپری شدن دوره آزمایشی در سال 1395 قانون بیمه شخص ثالث تصویب و از تاریخ 1395/03/29 به شرکت های بیمه برای اجرا ابلاغ گردید . بر اساس این قانون کلیه دارندگان وسایل نقلیه مکلفند که وسیله نقلیه خود را نزد یکی از شرکت های بیمه مجاز بیمه کنند .

                                                               

تکلیف قانونی برای خرید بیمه شخص ثالث  :
ماده ۲ قانون بیمه شخص ثالث - کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد میشود حداقل به مقدار مندرج در ماده ۲ این قانون نزد شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.
تبصره ۱ -  دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط میشود.
تبصره ۲-  مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه نامه موضوع این قانون مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمیباشد. در هر حال خسارت واردشده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت میگردد.

 

انواع پوشش ها در بیمه شخص ثالث :

1- پوشش خســارت مالی :

تعریف خسارت مالی : کلیه زیان های مالی که به سبب حوادث  مشمول بیمه به اموال اشخاص ثالث وارد شود (تبصره ب ماده یک قانون بیمه شخص ثالث )

تعریف حوادث :  هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی )تریلر( متصل به آنها و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط،واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه(تبصره پ ماده یک قانون بیمه شخص ثالث  )

تعریف شخص ثالث : هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه (تبصره ت ماده یک قانون بیمه شخص ثالث )

حداقل تعهد خسارت مالی: 2/5 % دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام است در نتیجه هر سال این عدد  با توجه به تغییر میزان دیه افزایش می یابد . 

1395 :                      63/300/000 ریال  = 2/5% ×2/533/300/000 ریال

1396 :                     70/000/000 ریال   =2/5%  × 2/800/000/000 ریال 

 

افزایش تعهد خسارت مالی تا سقف 30/000/000 تومان امکان پذیر است توصیه میکنیم که بنا به دلایل زیر سقف تعهد خسارت مالی بیمه شخص ثالث خود را افزایش دهید .  

 1 - پول : امروزه خودروهای در حال تردد در سطح شهر بسیار لوکس و گران قیمت هستند گاهی اوقات فقط قیمت چراغ بعضی از این خودروها بیش ازهفت میلیون تومان است و در صورت تصادف با این خودروها می بایست تفاوت خسارت وارده با سقف تعهد بیمه نامه را شخصا پرداخت نمایید.
2 - زمان : در صورتیکه سقف تعهد مالی بیمه نامه کمتر از خسارت وارده به زیاندیده باشد طرفین حادثه برای تعیین میزان خسارت میبایست به شورای حل اختلاف مراجعه کنند و این فرایند قطعا وقت گیر و کسالت آور خواهد بود این درحالیست که اگر سقف پوشش مالی بیمه شخص ثالث بالا باشد طرفین با مراجعه به شرکت بیمه مقصر حادثه و در مدت زمان کمتر از دو ساعت میتوانند مساله را حل کنند .

 

 Buy Online

2-پوشش خسارت جانی یا بدنی :

تعریف خسارت بدنی : هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی ، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یاکلی  موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه به سبب حوادث مشمول بیمه

تعریف دیه : ديه مقدار مال معيني است كه در شرع مقدس به سبب جنايت غيرعمدي بر نفس، عضو يا منفعت، يا جنايت
عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، مقرر شده است

تعریف ارش : ارش، ديه غيرمقدر است كه ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تأثير آن بر سلامت مجنيٌ عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين ميكند.

مقدار دیه : ارزانترین نوع دیه که ملاک عمل شرکت های بیمه است تعداد یکصد شتر می باشد که هر سال معادل ریالی آن توسط قوه قضاییه اعلام میگردد

دیه ماههای حرام : در صورتیکه حادثه و فوت هر دو در یکی از ماههای محرم ، رجب ، ذیحجه و ذیقعده اتفاق افتاده باشد مقصر میبایست یک سوم بیشتر از ماههای عادی دیه بپردازد بنابراین به جای 100 شتر تعداد 133 شتر پرداخت خواهد شد  .

3- پوشش حوادث شخص راننده :

از آنجاییکه  راننده مقصر حادثه ، شخص ثالث تلقی نمی شود لذا برای اینکه راننده و خانواده ایشان از مزایای بیمه  بهره مند گردند در ماده سه قانون بیمه شخص ثالث  مقرر گردیده است که به مقدار دیه یک مرد مسلمان در ماههای غیر حرام یک بیمه نامه حوادث برای راننده صادر گردد (توضیح بیشتر)

ماده ۳ قانون بیمه شخص ثالث : دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مردمسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن میباشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند.

افزایش اتوماتیک تعهدات بدنی بیمه نامه :

دیگر نیازی به خرید الحاقیه افزایش تعهدات جانی بیمه نامه شخص ثالث نیست ، بر اساس قانون جدید بیمه شخص ثالث تعهدات جانی بیمه نامه شما بصورت اتوماتیک افزایش پیدا خواهد کرد      
ماده ۱۳قانون بیمه شخص ثالث :  بیمه گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند.

هر سال قوه قضاییه قیمت ریالی صد شتر را اعلام میکند و رقم اعلام شده مبنای محاسبه دیه قرار میگیرد و معمولا با توجه به وجود تورم در جامعه رقم دیه هر سال افزایش می یابد به عنوان مثال :

Capture1

نکته قابل توجه در این مورد این است که رقم دیه بصورت یوم الادا باید پرداخت شود یعنی اگر تصادف در سال 90 اتفاق افتاده باشد و مصدوم پس از طی کردن یک دوره درمان طولانی در سال 91 نهایتا بدلیل همان تصادف فوت نماید و پس از طی شدن تشریفات قانونی در سال 92 دادگاه رای خود را مبنی بر محکومیت راننده مقصر صادر نماید ، مقصر حادثه میبایست دیه سال 92 را به خانواده متوفی پرداخت کند این در حالیست که حادثه در سال 90 اتفاق افتاده است و بیمه نامه راننده مقصر بر اساس دیه سال 90صادر شده است  . لذا تا قبل از تصویب و ابلاغ قانون جدید شخص ثالث همواره این نگرانی وجود داشت که طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها باعث افزایش مبلغ دیه و متضرر شدن مقصر حادثه بدلیل پرداخت مابه التفاوت دیه جدید با مبلغ مندرج در بیمه نامه گردد اما خوشبختانه از تاریخ 29/03/1395  و طبق ماده 13 قانون بیمه شخص ثالث شرکت های بیمه با همکاری صندوق تامین خسارت های بدنی متعهد به پرداخت دیه به قیمت روز هستند و جای هیچ گونه نگرانی از این بابت  نیست .
برابری دیه زن و مرد : هر چند بر اساس ماده 550 قانون مجازات اسلامی دیه قتل زن  نصف مرد است اما در تصادفات رانندگی دیه زن با مرد برابر است .

ماده ۱۱قانون بیمه شخص ثالث : بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیاندیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تاسقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند.
مدت بیمه نامه : معمولا سالیانه اما امکان صدور بیمه نامه در مقاطع زمانی دو – چهار – شش ماهه وجود دارد

جدول تخفیف عدم خسارت در بیمه شخص ثالث :

Capture2 

انتقال تخفیف های عدم خسارت بیمه نامه شخص ثالث به خودرو دیگری که متعلق به شما و یا یکی از بستگان درجه یک شما باشد امکان پذیر است ( توضیح بیشتر )

Buy Online

پل ارتباطی

تلفن : 44001971-021
 
همراه : 09121481462
فکس : 44057215-021
آدرس : تهران ، غرب تهران ، فلکه دوم صادقیه ، خيابان آیت الله كاشاني  بين خيابان اباذرومهران پلاك 67 واحد 4

https://logo.samandehi.ir/logo.aspx?id=101949&p=nbpdlymanbpdbsiyshwlbsiy

https://trustseal.enamad.ir/logo.aspx?id=77140&p=VI9m2zQj8xLq5V68

فرم ارتباط با ما