بیمه مسئولیت حرفه ای دلالان رسمی

چاپ

امتیاز کاربران

Rating StarRating StarRating StarRating StarRating Star
 
Bimehsara Com Dealer
بیمه مسئولیت حرفه ای دلالان رسمی بیمه

موضوع بیمه نامه :

عبارت است از بیمه مسؤولیت بیمه گذار و کارکنان وی در قبال بیمه گذاران و بیمه شدگان و بیمه گران و يا صاحبان حقوق آنان در رابطه با بیمه هايی که بیمه گزار اين بیمه نامه بعنوان دلال رسمی بیمه در آن دخالت داشته، اعم از اينکه بیمه نامه صادر شده يا نشده باشد تا میزانی که در اين بیمه نامه پیش بینی شده است.  

برچسب ها: , , , , , , , , , , ,
No Internet Connection