44001971 - 021

بیمه حوادث زائرین کربلا اربعین 96 بیمه ایران

OPT 23
 

بیمه حوادث زائرین اربعین حسینی بیمه ایران سال 1396

موضوع بیمه نامه : جبران غرامت فوت ، نقص عضو یا از کارافتادگی دائم کلی یا جزئی ، جبران هزینه های پزشکی ناشی از حادثه و جبران غرامت فوت ناشی از عملیات تروریستی و بیو تروریستی در طول 24 ساعت در طول مدت بیمه در سفر
تعهدات بیمه نامه :
الف : جبران غرامت فوت و نقص عضو دائم (جزئی و کلی ) ناشی از حوادث مشمول بیمه حداکثر تا مبلغ 500/000/000 ریال
ب: جبران غرامت فوت ناشی از عملیات تروریستی و بیو تروریستی در کشور عراق حداکثر تا مبلغ     1/000/000/000 ریال
ج : جبران هزینه های پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه حداکثر تا مبلغ                                    50/000/000 ریال
مدت بیمه نامه :
مدت بیمه 15 روز
پوشش بیمه ای این بیمه به محض خروج از خاک جمهوری اسلامی ایران و ورود به خاک عراق آغاز و به محض خروج از خاک عراق و ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران خاتمه میابد مشروط بر اینکه این مدت از تاریخ پایان بیمه نامه (15 روز ) بیشتر نباشد
حق بیمه : حق بیمه هر نفر 185/000 ریال
خرید بیمه حوادث اربعین : جهت خرید بیمه حوادث اربعین بیمه ایران لطفا فرم زیر را تکمیل کنید

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
/rsform?componentId=365&format=image&sid=1894704629&task=captcha
Invalid Input


پل ارتباطی

تلفن : 44001971-021
 
همراه : 09121481462
فکس : 44057215-021
آدرس : تهران ، غرب تهران ، فلکه دوم صادقیه ، خيابان آیت الله كاشاني  بين خيابان اباذرومهران پلاك 67 واحد 4

https://logo.samandehi.ir/logo.aspx?id=101949&p=nbpdlymanbpdbsiyshwlbsiy

https://trustseal.enamad.ir/logo.aspx?id=77140&p=VI9m2zQj8xLq5V68

https://trustseal.enamad.ir/logo.aspx?id=77140&p=VI9m2zQj8xLq5V68

فرم ارتباط با ما