44001971 - 021

بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر، طراح و محاسب

معرفي بيمه مسئولیت مهندس ناظرسوالات متداول بیمه مسئولیت مهندس ناظرخريد بيمه مسئولیت مهندس ناظر

Ing

موضوع بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر،طراح،محاسب :

 بيمه مسئوليت حرفه ای مهندسین در قبال مالك, اشخاص ثالث و كاركنان اجرايي پروژه  بدين معني كه چنانچه در نتيجه سهل انگاري يا قصور, خطا, غفلت يا اشتباه حرفه اي بيمه گزار در محل ملك مورد محاسبه, طراحي و نظارت خسارت بدني و مالي به مالك, اشخاص ثالث و كارگران پروژه  وارد آيد و بيمه گزار مسئول جبران آن شناخته شود. بيمه گر پس از احراز مسئوليت بيمه گزار نسبت به جبران خسارت اقدام نمايد. کلیه مهندسین در قالب شخصیت حقیقی یا حقوقی در بخش های ساختمانی و غیر ساختمانی امکان تهیه این بیمه نامه را دارند مهندسین ساختمان در تخصص های : عمران ، شهرسازی ،معماری ،برق ، مکانیک ، تاسیسات ، نقشه برداری و مهندسین غیر ساختمانی در تخصص های راه و ترابری ، مهندسی آب ،مطالعات کشاورزی ، انرژی ، پست و مخابرات ، صنعت ،معدن ،نفت و گاز ، میراث فرهنگی ،آمار ، خدمات مدیریت  امکان خرید این بیمه نامه را دارند .

مصادیق حوادث محتمل و تحت پوشش در بخش ساختمانی :

تخریب ساختمان های کناری در زمان عملیات گودبرداری ، فوت یا نقص عضو ساکنین ساختمان های کناری، فوت یا نقص عضو کارگران پروژه ساختمانی ، خسارت وارده به تاسیسات شهری ، خسارت جانی و مالی وارد به رهگذران ، خسارت های احتمالی وارد به ملک و مالک پروژه نمونه هایی از مصادیق حوادث و خسارت های تحت پوشش این بیمه نامه هستند

محل مورد بیمه :

 کلیه اماکنی که بیمه گذار برای آنجا امور نظارت ، طراحی و محاسبات و... را انجام میدهد .

پوشش های اضافی :

1- پوشش افزایش اتوماتیک تعهدات جانی بیمه نامه بر مبنای افزایش دیه :از آنجاییکه مبلغ دیه همه ساله بر اساس قیمت 100 شتر افزایش میابد  و از طرفی مبلغ مندرج در بیمه نامه خریداری شده مبلغی ثابت است و از سوی دیگر پرداخت مبلغ دیه در صورت فوت بصورت یوم الادا توسط دادگاه محاسبه و مطالبه خواهد شد لذا ضروریست تعهدات بیمه نامه همگام با افزایش سالیانه مبلغ دیه بطور اتوماتیک رشد داشته باشد بنابراین با انتخاب و خرید این پوشش تعهدات جانی یا دیه بیمه نامه برای یک الی 3 بار قابل افزایش خواهد بود. بابت افزایش اتوماتیک یک بار 20% ، دو بار  30% ، سه بار 40% حق بیمه اضافی دریافت خواهد شد . 

2- پوشش حوادث سال های آینده حداکثر تا 10 سال : ممکن است پس از اتمام پروژه ای که تحت پوشش بیمه بوده و گذشت چندین سال و در زمان بهره برداری حوادثی رخ دهد که دادگاه مهندس پروژه را در زمان احداث مسئول شناخته و محکوم به پرداخت درصدی از خسارت های جانی و مالی  کند در چنین مواقعی اگر پوشش حوادث سال های آینده خریداری شده باشد خسارت از محل بیمه نامه قابل پرداخت خواهد بود . لازم به ذکر است بابت هر سال 5 درصد حق بیمه اضافی بابت این پوشش دریافت خواهد شد .

3- تعدد دیات : در بعضی از حوادث مصدوم حادثه فوت نمی کند اما مقدار جراحت های وارده به قدری زیاد است که در مجموع مقدار دیه ایشان بیش از دیه فوت میشودبه عنوان مثال نابینا شدن و از دست دادن هر دو پا معادل 2 دیه کامل است در چنین شرایطی شرکت بیمه فقط یک دیه را پرداخت خواهد کرد مگر اینکه پوشش تعداد بیش از یک دیه در بیمه نامه پیش بینی شده باشد . حق بیمه اضافی این پوشش 10% حق بیمه پایه بیمه نامه است .

استثنائات بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر  :

1- خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار
2- خسارت ناشی از انفجار هسته ای و تشعشات رادیو اکتیو
3- خسارت ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل
4- خسارت ناشی از محکومیت جزائی و جرایم مربوطه
5- خسارت جانی و مالی وارد به بیمه گذار،شرکا و کارکنان بیمه گذار در محل مورد بیمه
6- خسارت هایی که منشاء آن خارج از اختیار بیمه گذار می باشد از قبیل حوادث و بلایای طبیعی (سیل،زلزله،رانش زمین) مگر آنکه مسئولیت بیمه گذار در مراجع قضائی در بروز حادثه محرز گردد
7- خسارت ناشی از عدم النفع
8- کلیه هزینه های مربوط به دادرسی و کارشناسی ، تاخیر تادیه ، حق الوکاله و هرگونه هزینه در رابطه با دعاوی مطروحه
9- محکومیت نقدی به نفع دولت و همچنین مجازاتهای قابل خرید بیمه گذار
10-حوادث ناشی از مصرف مسکرات ، مواد مخدر یا روانگردان توسط مقصر حادثه
11-حوادث ناشی از درگیری ، نزاع و هرگونه اقدام به خودکشی
12- حوادث ناشی از اعمال مجرمانه بیمه گذار به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح
13- جرائم ، تخلفات و مطالبات شهرداری و سایر سازمان ها و جزای نقدی
14- خسارت احتمالی قبل از صدور بیمه نامه و یا اینکه منشا آن قبل از تاریخ صدور بیمه نامه بوده باشد
15- خسارت ناشی از تاخیر در انجام کار
16- خسارت ناشی از عدم صلاحیت فنی مهندسین ناظر ، طراح و محاسب
17- خسارت های ناشی از وسیله نقلیه موتوری
18- کلیه حوادثی که طبق نظر مراجع ذیصلاح بیمه گذار مسئول آن شناخته نمی شود


فرانشیز بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر:

خسارت های بدنی در این بیمه نامه فاقد فرانشیز هستند به عبارت دیگر همه خسارت را شرکت بیمه پرداخت میکند اما در خسارت های مالی ده درصد فرانشیز به عهده بیمه گذار خواهد بود .

حق بیمه بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر:

جدول نمونه حق بیمه بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر، طراح ، محاسب در بخش ساختمان

Engineer 3

  

شرایط عمومی بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر ،طراح ،محاسب

خرید کلوز شماره 7 یا مسئولیت مهندس ناظر در بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان گزینه مناسب تری است یا خرید بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر /طراح / مشاور ؟

هر چند کارفرما با خرید کلوز شماره 7 مسئولیت مهندس ناظر را هم میتواند بیمه کند اما قطعا خرید بیمه مسئولیت حرفه ای مهندس ناظر بنا به دلایل زیر برای مهندسین گزینه مناسب تری است و این عزیزان را در حاشیه امنیت بیشتری قرار میدهد 

1- در صورت عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما به شرکت بیمه و یا عدم پرداخت به موقع اقساط پرداخت خسارت از محل کلوز شماره 7 همچون سایر تعهدات بیمه نامه با اشکال اساسی مواجه خواهد شد 

2- از آنجاییکه مالک بیمه نامه کارفرما میباشد امکان فسخ ویا تعلیق بیمه نامه در هر زمانی برای ایشان میسر بوده و در این صورت مهندس ناظر هیچ کنترلی به این موضوع نخواهد داشت 

3- در صورت وقوع حوادث سنگین و فوت چند نفرقطعا  بیمه گر با پرداخت سقف تعهد خود در طول مدت بیمه از پرداخت خسارت های مازاد بر سقف تعیین شده بدرستی امتناع خواهد کرد  

جهت خرید بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر ، طراح و محاسب لطفا فرم زیر را تکمیل تا در اولین فرصت کارشناسان بیمه سرا با شما تماس بگیرند همچنین میتوانید فرم پیشنهاد را دانلود و پس از تکمیل به یکی از روشهای زیر برای ما ارسال کنید تا فرم اعلام حق بیمه و متعاقب آن صدور بیمه نامه صورت پذیرد .

لطفا نام و نام خانوادگی خودرا به حروف بنویسید
Invalid Input
Invalid Input
/rsform?componentId=196&format=image&sid=448585057&task=captcha
Invalid Input
راه های تماس :
ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
فکس :  44057215
تلگرام : https://telegram.me/bimehsara
تیکت : سامانه پشتیبانی تیکتی
 

پل ارتباطی

تلفن : 44001971-021
 
همراه : 09121481462
فکس : 44057215-021
آدرس : تهران ، غرب تهران ، فلکه دوم صادقیه ، خيابان آیت الله كاشاني  بين خيابان اباذرومهران پلاك 67 واحد 4

https://logo.samandehi.ir/logo.aspx?id=101949&p=nbpdlymanbpdbsiyshwlbsiy

فرم ارتباط با ما