راهنمای دریافت خسارت بیمه شخص ثالث

راهنمای دریافت خسارت بیمه شخص ثالث

 خسارت های مالی بیمه شخص ثالث

1- خسارت های مالی بدون کروکی : 

 

در چه شرایطی خسارت مالی بیمه شخص ثالث بدون کروکی پلیس پرداخت میشود ؟

 • 1- هردو وسیله نقلیه دارای بیمه شخص ثالث معتبر و پیوسته باشند 
 • 2- هر دو راننده دارای گواهینامه معتبر و متناسب با وسیله نقلیه باشند 
 • 3- حادثه منجر به خسارت جرحی (جراحت یا فوت ) نشده باشد 
 • 4- حداکثر خسارت وارده به زیاندیده 200/000/000 ریال باشد 
 • 5- طرفین حادثه در مورد مقصر اختلاف نظر نداشته باشند 
 • 6- هر دو وسیله نقلیه توسط کارشناس بیمه بازدید شود 

 

بعد از تصادف منجر به خسارت مالی چه باید کرد ؟

 • 1- مهربان و خونسرد باشید .
 • 2- از وضعیت خودروها عکس و فیلم تهیه کنید. 
 • 3- برای جلوگیری از ایجاد ترافیک و جریمه شدن توسط پلیس خودروها را جابجا کرده و در محلی مناسب پارک کنید. 
 • 4- در ساعات اداری به مرکز خسارت سیار بیمه مقصر اطلاع دهید (تلفن خسارت سیار بیمه ایران 09668 )
 • 5- در صورت عدم دسترسی به تیم خسارت سیار باید طرفین حادثه با مدارک لازم با خودروها به مراکز پرداخت خسارت بیمه مقصر حادثه مراجعه کنند. 
 • 6- طرفین در مورد زمان و مکان مراجعه به شرکت بیمه مقصر توافق کنند (حداکثر مهلت اعلام خسارت 5 روز کاری ).
 • 7- برای اطمینان از همکاری مقصر حادثه و مراجعه به شرکت بیمه توصیه میشود زیاندیده علاوه بر دریافت شماره تلفن و آدرس از مقصر حادثه یک دست نوشته یا صورتجلسه تهیه و طرفین آن را امضا کنند.

 

مدارک لازم برای دریافت خسارت بدون کروکی در بیمه شخص ثالث چیست ؟

 • 1- شماره بیمه شخص ثالث طرفین حادثه 
 • 2- اصل و کپی گواهینامه رانندگی طرفین حادثه 
 • 3- اصل و کپی کارت ملی طرفین حادثه 
 • 4- اصل و کپی کارت خودرو طرفین حادثه 
 • 5- سند مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده 
 • 6- شماره حساب بانکی (شماره شبا ) زیاندیده جهت واریز خسارت 

دانلود راهنمای دریافت خسارت بیمه شخص ثالث (مالی بدون کروکی)

                 

2- خسارت های مالی با کروکی :  

2-1- خسارت های مالی با کروکی سازشی :

درموارد زیردر صورتیکه خسارت زیاندیده کمتر از سقف تعهد بیمه شخص ثالث مقصر باشد از کروکی سازشی استفاده میشود :

 • 1-یکی از طرفین تصادف حرکت با دنده عقب داشته باشد .
 • 2- یکی از طرفین حادثه بدلیل مسافر بودن تقاضای کروکی داشته باشد .
 • 3- تصادف جلو به جلو یا شاخ به شاخ باشد .
 • 4- یکی از طرفین تصادف یا هر دو موتور سیکلت باشد .
 • 5- یکی از طرفین حادثه وسیله نقلیه سنگین (اتوبوس ، کامیون و ..) باشد. 
 • 6- تصادف بین سه وسیله نقلیه یا بیشتر از رخ داده باشد .
 • 7- تصادف چند مرحله ای باشد یعنی بعد از برخورد با وسیله نقلیه دیگر به نقطه ای دیگر پرتاب و با تیر برق یا جدول و ... برخورد کرده باشد .
 • 8- بعلت عبور یکی از طرفین حادثه از چراغ قرمز تصادف به وقوع پیوسته باشد (جهت بررسی حق تقدم عبور ).
 • 9- یکی از طرفین تصادف نظامی باشد .
 • 10 - چنانچه  تاریخ صدور بیمه شخص ثالث پیوسته نباشد و تاریخ صدور بیمه نزدیک تاریخ تصادف باشد .

 

 

 2-2- خسارت های مالی با کروکی غیر سازشی :

در موارد زیر از کروکی غیر سازشی استفاده میشود :

 • 1- تصادف منجر به جرح یا فوت شده باشد .
 • 2- یکی از طرفین فاقد گواهینامه یا بیمه شخص ثالث باشد. 
 • 3- تصادف با جسم ثابت ماننده تیربرق یا گارد ریل رخ داده باشد .
 • 4- میزان خسارت مالی زیاندیده بیش از تعهد بیمه شخص ثالث مقصر باشد . 

  

مراحل دریافت خسارت در مواقعی که کروکی غیر سازشی تنظیم میشود چیست ؟

زیاندیده پس از دریافت کروکی غیر سازشی برای ارزیابی و تعیین میزان خسارت وارد شده به خودرو ( تامین دلیل ) به شورای حل اختلاف محل سکونت مقصر مراجعه میکند و پس از تعیین میزان خسارت چنانچه مقصر حادثه قبول کند که خسارت را شخصا و یا مشترک (بخشی از خسارت توسط بیمه شخص ثالث و الباقی توسط مقصر ) بپردازد آن گاه زیاندیده با تکمیل فرم دادخواست صدور گزارش اصلاحی ، معرفی به شرکت بیمه را از شورای حل اختلاف مطالبه میکند و پس از صدور گزارش اصلاحی با مراجعه به شرکت بیمه مقصر حادثه با رعایت قانون خسارت متناظر بخشی از خسارت که بعهده شرکت بیمه مقصر است را دریافت و الباقی خسارت را ازمقصر دریافت میکند . چنانچه مقصر از پرداخت خسارت الباقی امتناع بورزد زیاندیده میتواند با مراجعه به اجرای احکام نسبت به توقیف اموال وی یا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (جلب مقصر حادثه ) اقدام کند .لازم به ذکر است اگر زیاندیده دارای بیمه بدنه باشد میتواند الباقی خسارت را با واگذاری حقوق به شرکت بیمه جهت مراجعه به مقصر و دریافت خسارت از محل بیمه بدنه خود دریافت کند .

اما اگر مقصر حادثه قبول نکرد که مقصر است و برگ قبول تقصیر را امضا نکرد زیاندیده دادخواست مطالبه خسارت تنظیم میکند و پس از صدور رای شورای حل اختلاف مبنی بر محکومیت مقصر حادثه مراحل فوق الذکر را میبایست طی کند .

 

پذیرش و تشکیل پرونده الکترونیکی و پرداخت خسارت آنلاین بیمه شخص ثالث در بیمه ایران

بیمه ایران با هدف کاهش زمان رسیدگی به پرونده های خسارتی و تسریع در پرداخت خسارت های مالی اقدام به راه اندازی سامانه پذیرش الکترونیکی برای اعضای باشگاه مشتریان کرده است . در این طرح مقصرو یا زیاندیده  حادثه با مراجعه به لینک زیر و پس از  ثبت نام در سامانه باشگاه مشتریان اطلاعات  مورد نیاز را ثبت میکند  این اطلاعات شامل اطلاعات مربوط به حادثه از قبیل تاریخ و زمان وقوع حادثه ، مشخصات طرفین حادثه ، بارگزاری مدارک مورد نیاز است . سپس حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از وقوع حادثه هر دو وسیله نقلیه (در خسارت های بدون کروکی ) و یا زیاندیده به تنهایی (در خسارت های با کروکی ) به یکی از نزدیکترین شعب پرداخت خسارت بیمه ایران در سراسر کشور مراجعه و از طریق میز پیشخوان خدمات الکترونیکی که در شعب بیمه ایران پیش بینی شده با اولویت و سرعت بالا پذیرش میشوند . همچنین چنانچه سقف خسارت وارده به زیاندیده کمتر از سه میلیون تومان باشد از همین طریق و با ارسال عکس از مواضع آسیب دیده و بدون مراجعه به شرکت بیمه خسارت رسیدگی و پرداخت خواهد شد .


مدارک مورد نیاز برای پذیرش الکترونیکی خسارت بیمه شخص ثالث :

بیمه نامه طرفین حادثه
کارت خودرو طرفین حادثه
کارت ملی راننده طرفین حادثه
سند مالکیت خودروی زیان دیده
گواهی نامه رانندگی طرفین حادثه
کروکی یا گزارش مقامات انتظامی و قضایی در صورت لزوم
حضور هر دو وسیله نقلیه مقصر و زیان دیده در موارد بدون کروکی

لینک ورود به باشگاه مشتریان بیمه ایران و پذیرش الکترونیک خسارت بیمه شخص ثالث بیمه ایران 

 

 

مراکز پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث بیمه ایران :

 • 1- مجتمع فاطمی - خیابان دکتر فاطمی روبروی ساختمان وزارت کشور  5-88973323 
 • 2- شعبه ممتاز غرب - کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران کرج  5-44195832 
 • 3- شعبه ممتاز شرق - انتهای خیابان دماوند سه راه تهرانپارس کیلومتر 1 جاده آبعلی  5-77883183 
 • 4- شعبه ممتاز بعثت - بزرگراه بعثت روبروی پارک خزانه 5-55302913
 • 5- شعبه اسلامشهر- اسلامشهر جنب شهرک لاله روبروی شهرک محمدیه  5-56137661 
 • 6- شعبه ورامین - بلوار شهید باهنر نرسیده به میدان امام حسین نبش کوچه شهید اردستانی  36275386
 • 7- شعبه دماوند - گیلاوند بلوار آیت اله خامنه ایی روبروی تامین اجتماعی 76313339
 • 8- شعبه ممتاز کرج - سه راه گوهردشت بین بلال سوم و چهارم  32741050-0263
 • 9- شعبه ممتاز کرج - فردیس جاده ملارد نرسیده به سه راه حافظیه 15-02636662210

آدرس و شماره تلفن شعب بیمه ایران در سراسر کشور

 


  خسارت های جانی بیمه شخص ثالث

پس از وقوع حادثه منجر به جرح یا فوت چه باید کرد؟ 

 • 1- خونسردی خود را حفظ کنید. 
 • 2- با شماره 110 تماس بگیرید - با هماهنگی مرکز 110 پلیس و آمبولانس به محل حادثه اعزام خواهد شد .
 • 3- مصدوم را بوسیله آمبولانس به یکی از مراکز درمانی منتقل کنید - کلیه خدمات درمانی مصدومین حوادث رانندگی کاملا رایگان است .
 • 4- از آنجاییکه تصادف شما مصدوم یا متوفی دارد پلیس خودرو شما را به طور موقت بازداشت و به پارکینگ منتقل خواهد کرد. 
 • 5- برای آزاد کردن خودرو باید وثیقه یا سندی مطمئن به قاضی ارائه کنید. 
 • 6- اگر بیمه شخص ثالث و گواهینامه متناسب با خودرو دارید جای هیچ نگرانی نیست . بیمه شخص ثالث شما نقش وثیقه را دارد. 
 • 7- قاضی پرونده برای اطمینان از اصالت بیمه شخص ثالث از شرکت بیمه شما استعلام خواهد کرد .
 • 8- جهت دریافت استعلام درخواست شده در بیمه ایران و در تهران با مدارک لازم به آدرس زیر مراجعه کنید 
 • تهران خیابان سعدی شمالی نرسیده به چهارراه مخبرالدوله ساختمان شماره 2 بیمه ایران پلاک 485  تلفن :86712797 ساعت کار 8 الی 14:30
 • 9- پس از تشکیل پرونده خسارت ، نامه درخواست مدارک خطاب به دادگاه به همراه یک رسید حاوی شماره پرونده و پاسخ استعلام به شما داده خواهد شد.
 • 10- پس از ارائه پاسخ استعلام به قاضی پرونده خودرو شما آزاد خواهد شد.
 • 11- از این به بعد باید منتظر بمانید تا دادگاه شما تشکیل و رای دادگاه صادر و به شما ابلاغ گردد.
 • 12-پس از صدور و قطعی شدن رای دادگاه با مراجعه به اجرای احکام و ارائه نامه درخواست مدارک بیمه ، مدارک لازم را دریافت و به دبیرخانه بیمه تحویل و رسید دریافت کنید.
 • 13- پس از گذشت حداکثر یک ماه در صورت تکمیل بودن مدارک توسط شرکت بیمه مقدار دیه تعیین شده به حساب اجرای احکام واریز خواهد شد.
 • 14- با مراجعه مقصر یا زیاندیده به شرکت بیمه و دریافت حواله یا فیش بانکی مبلغ واریز شده و ارائه به اجرای احکام و واریز جریمه تعیین شده پرونده مختومه میگردد.

 

مدارک لازم برای تشکیل پرونده خسارت های جانی در بیمه شخص ثالث چیست ؟

 • 1- نامه استعلام بیمه شخص ثالث از سوی قاضی پرونده
 • 2- اصل بیمه شخص ثالث خودرو مقصر و تصویر آن 
 • 3- گواهینامه راننده مقصر حادثه و تصویر آن
 • 4- کارت ملی راننده مقصر حادثه و تصویر آن
 • 5- کروکی حادثه یا نظر کارشناس رسمی دادگستری 
 • 6- تصویر پشت و رو کارت ملی و شناسنامه زیان دیدگان ( در صورت عدم وجود ارائه کد ملی کافیست اما در مراحل بعدی باید حتما مدارک بطور کامل ارائه گردد )

 

مدارک لازم برای پرداخت خسارت پس از صدور رای دادگاه :

 •  1- گزارش اولیه حوزه انتظامی
 • 2- برگه های بازجویی طرفین حادثه
 • 3- کروکی تنظیمی توسط کاردان فنی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری
 • 4- مشخصات کامل و صحیح مصدوم / مقتول حادثه
 • 5- گواهی پزشکی قانونی در مورد نوع صدمات
 • 6- برگ معاینه جسد و یا جواز دفن در صورت فوت
 • 7- سایر گزارش های تکمیلی از قبیل گزارش نیروی انتظامی ، گزارش کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری
 • 8- رای دادگاه اولیه و تجدید نظر
 • 9- اعلام تاریخ ابلاغ و تاریخ قطعیت رای نهایی دادگاه و اعلام مشخصات کامل مقصر نهایی از طرف دادگاه
 • 10- اعلام شماره حساب دادگاه جهت واریز خسارت 

 

دانلود راهنمای دریافت خسارت بیمه شخص ثالث (جانی ) 

 

محاسبه و خرید آنلاین بیمه شخص ثالث

              

 
Attachments:
Download this file (bimehsara_30.pdf)bimehsara_30.pdf[دستورالعمل نحوه اجرای ماده 30 قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]561 kB
Download this file (ThirdPart_Insurance_Guide991.pdf)راهنمای دریافت خسارت بدون کروکی بیمه شخص ثالث[راهنمای دریافت خسارت بدون کروکی بیمه شخص ثالث]279 kB
Download this file (ThirdPart_Insurance_Guide992.pdf)راهنمای دریافت خسارت جانی در بیمه شخص ثالث[راهنمای دریافت خسارت جانی در بیمه شخص ثالث]201 kB

چاپ