بیمه سرا نمایندگی بیمه ایران
021-44001971
بیمه سرا نمایندگی بیمه ایران

بیمه حوادث زائرین عتبات عالیات بیمه ایران

بیمه حوادث زائرین عتبات عالیات بیمه ایران - 5.0 out of 5 based on 2 votes

امتیاز کاربران

Rating StarRating StarRating StarRating StarRating Star
 
Bimehsara Com ArbaeinAccidents
 

بیمه حوادث زائرین عتبات عالیات بیمه ایران 

موضوع بیمه نامه :

جبران غرامت فوت ، نقص عضو یا از کارافتادگی دائم کلی یا جزئی ، جبران هزینه های پزشکی ناشی از حادثه و جبران غرامت فوت ناشی از عملیات تروریستی و بیوتروریستی در طول 24 ساعت در طول مدت بیمه در سفر به عراق
تعهدات بیمه نامه :
الف : جبران غرامت فوت و نقص عضو دائم (جزئی و کلی ) ناشی از حوادث مشمول بیمه حداکثر       500/000/000 ریال
ب:   جبران غرامت فوت ناشی از عملیات تروریستی و بیو تروریستی در کشور عراق حداکثر           1/000/000/000 ریال
ج :   جبران هزینه های پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه حداکثر تا مبلغ                                  50/000/000 ریال
مدت بیمه نامه :
مدت بیمه 15 روز
پوشش بیمه ای این بیمه به محض خروج از خاک جمهوری اسلامی ایران و ورود به خاک عراق آغاز و به محض خروج از خاک عراق و ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران خاتمه میابد مشروط بر اینکه این مدت از تاریخ پایان بیمه نامه (15 روز ) بیشتر نباشد
حق بیمه :

حق بیمه هر نفر 185/000 ریال
خرید بیمه حوادث اربعین :

جهت خرید بیمه حوادث اربعین بیمه ایران لطفا فرم زیر را تکمیل کنید

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
0 ریال
Invalid Input


نوشتن دیدگاه

کد امنیتی
کدی را که مشاهده میکنید در کادر زیر وارد کنید

فرم ارتباط با ما