بیمه تکمیلی خانواده بیمه ایران

بیمه تکمیلی خانواده بیمه ایران

طرح بیمه آتیه و درمان تکمیلی خانواده بیمه ایران

با افزایش هزینه های درمانی بدون تردید یکی از مهمترین دغدغه های خانواده های ایرانی چگونگی تامین هزینه های درمان در صورت ابتلا به بیماری های سخت است . بیمه درمان تکمیلی بهترین راه حل برای برطرف کردن این دغدغه است اما همه افراد جامعه امکان خرید بیمه درمان تکمیلی را ندارند چون این بیمه نامه بصورت انفرادی و یا خانواده عرضه نمی گردد و فقط بصورت گروهی و تعداد بالا به سازمان ها و شرکت ها عرضه میگردد. بیمه ایران به منظور پاسخ دادن به این نیاز اقدام به طراحی و عرضه بیمه نامه آتیه و درمان تکمیلی خانواده به شرح زیر کرده است :

1- جدول تعهدات و حق بیمه :

جدول تعهدات و حق بیمه بیمه تکمیلی خانواده بیمه ایران

   

2- معاینه و آزمایشات پزشکی قبل از صدور بیمه نامه : 

وضعیت سلامتی بیمه گذار قبل از صدور بیمه نامه توسط شرکت بیمه می بایست مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورتیکه فرد مبتلا به  بیماری خاصی باشد ممکن است شرکت بیمه از عقد قرارداد خودداری کند به همین منظور بیمه گذار علاوه بر تکمیل فرم پیشنهاد می بایست پرسشنامه سلامت را تکمیل نماید تا پزشک معتمد بیمه گر با هماهنگی قبلی جهت انجام معاینات و تعیین آزمایش های پزشکی مورد نیاز به منزل بیمه گذار مراجعه نماید .

هزینه مراجعه پزشک به منزل بیمه گزار برای هر خانواده 500/000 ریال است که به عهده بیمه گزار است .

هزینه انجام آزمایش های پزشکی به عهده بیمه گزار است .

3- لزوم خرید بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری "مان " همراه بیمه درمان 

پیش شرط عرضه بیمه درمان تکمیلی خانواده خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری "مان" توسط سرپرست خانواده است . حداقل حق بیمه ماهیانه این بیمه نامه ماهیانه 500/000 ریال است و شرط ایفای تعهدات بیمه گر در زمان پرداخت خسارت پرداخت منظم اقساط بیمه نامه مان خریداری شده خواهد بود 

4 - دوره انتظار 

دوره انتظارهزینه های بستری ناشی از بیماری در این بیمه نامه سه ماه است بدین معنی که تا سه ماه پس از صدور بیمه نامه امکان استفاده از خدمات این بیمه بابت هزینه ای بستری ناشی از بیماری نیست لیکن هزینه ای بستری ناشی از حادثه از روز اول بیمه نامه فعال میگردد .

  5- شرایط عمومی و فرم های پیشنهاد 

شرایط عمومی بیمه نامه درمان تکمیلی خانواده

دانلود فرم پیشنهاد طرح شماره یک

دانلود فرم پیشنهاد طرح شماره دو

دانلود فرم پیشنهاد طرح شماره سه

دانلود پرسشنامه سلامت 

 

 

Attachments:
Download this file (Family_Health_Conditions.pdf)شرایط عمومی بیمه درمان تکمیلی خانواده[شرایط عمومی بیمه درمان تکمیلی خانواده]389 kB
Download this file (Family_Health_Form1.pdf)فرم پیشنهاد بیمه درمان تکمیلی خانواده - طرح یک[فرم پیشنهاد بیمه درمان تکمیلی خانواده - طرح یک]195 kB
Download this file (Family_Health_Form2.pdf)فرم پیشنهاد بیمه درمان تکمیلی خانواده - طرح دو[فرم پیشنهاد بیمه درمان تکمیلی خانواده - طرح دو]207 kB
Download this file (Family_Health_Form3.pdf)فرم پیشنهاد بیمه درمان تکمیلی خانواده - طرح سه[فرم پیشنهاد بیمه درمان تکمیلی خانواده - طرح سه]207 kB
Download this file (Family_Health_Proposal.pdf)پرسشنامه سلامت بیمه درمان تکمیلی خانواده[پرسشنامه سلامت بیمه درمان تکمیلی خانواده]360 kB

چاپ