حق بیمه بیمه تکمیلی بیمه ایران

 جدول حق بیمه بیمه درمان تکمیلی بیمه ایران 1402

 

جدول حق بیمه بیمه درمان تکمیلی بیمه ایران 1402

جدول حق بیمه بیمه درمان تکمیلی بیمه ایران 1402

نکات مهم :

1- بیمه تکمیلی بصورت انفرادی عرضه نمی گردد و فقط برای سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی که تعداد بیمه شدگان (پرسنل + خانواده ) بیش از پنجاه نفر باشند امکان عقد قرارداد وجود دارد .

2- در گروه های کمتر از 1000 نفر حق بیمه افراد بالای 60 سال 50% و حق بیمه افراد بالای 70 سال 100% افزایش خواهد داشت .

3- عقد قرارداد بیمه تکمیلی منوط به تجمیع و تمرکز سایر خدمات بیمه ای بیمه گذاران محترم نزد شرکت سهامی بیمه ایران خواهد بود .

4- با توجه به تعداد بیمه شدگان و مقدار بودجه تعیین شده برای هر بیمه شده امکان افزایش و یا کاهش تعهدات بیمه تکمیلی جدول فوق وجود دارد .

5- در صورت تمدید قرارداد بیمه تکمیلی دوره انتظار زایمان برای بیمه شدگانی که در قرارداد سال قبل بوده اند حذف خواهد شد .

6- پرداخت حق بیمه بصورت اقساط شش ، هشت و یا دوازده ماه امکان پذیر است .

 

 

 

خرید بیمه تکمیلی بیمه ایران

Attachments:
Download this file (bimehsara_darman.pdf)جدول حق بیمه ، بیمه درمان تکمیلی بیمه ایران 1402[جدول تعدات و حق بیمه درمان تکمیلی ]426 kB
Download this file (bimehsara_darmanproposalform.pdf)فرم پیشنهاد نرخ و شرایط بیمه درمان تکمیلی[فرم پیشنهاد نرخ و شرایط بیمه درمان تکمیلی]488 kB

چاپ