بیمه مسئولیت حرفه ای دامپزشکان

 

بیمه مسئولیت حرفه ای دامپزشکان

موضوع بیمه مسئولیت حرفه ای دامپزشکان :

جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث که درنتیجه انجام امور دامپزشکی محقق گردیده و مسئولیت دامپزشک محرز گردیده است . کلیه دامپزشکان عزیز با خرید این بیمه نامه در حاشیه امنیت کاملی در رابطه با ادعاهای احتمالی صاحبان و مالکان دام ها قرار خواهند گرفت ، خسارت های که ناشی از اشتباه در تشخیص یا سهل انگاری و یا غفلت و یا فراموشی دامپزشک رخ داده و موجب خسارت غیر عمد شده است .

جدول حق بیمه و تعهدات :

تعهد بیمه نامه _ ریال حق بیمه سالیانه_ ریال
1/000/000/000 4/905/000
2/000/000/000 9/810/000
4/000/000/000 19/620/000
6/000/000/000 29/430/000
8/000/000/000 39/240/000
10/000/000/000 49/050/000خرید بیمه نامه :جهت خرید بیمه مسئولیت حرفه ای دامپزشکان لطفا فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان بیمه سرا در اسرع وقت با شما تماس بگیرند .

لطفا نام و نام خانوادگی خودرا به حروف بنویسید
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
فیلد اعتبارسنجی را بطور صحیح تکمیل نمایید


 

Attachments:
Download this file (bimehsara_vet.pdf)پرسشنامه بیمه مسئولیت حرفه ای دامپزشکان[پرسشنامه بیمه مسئولیت حرفه ای دامپزشکان]210 kB

چاپ