بیمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان،داروخانه،درمانگاه،کلینیک

بیمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان،داروخانه،درمانگاه،کلینیک

بیمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان ، کلینیک ، داروخانه ، آزمایشگاه

بيمه مسئوليت مدنی مسئول فنی بيمارستان ، کلينيک ، درمانگاه ، داروخانه ، آزمايشگاه در قبال بيماران ، اشخاص ثالث مانند مراجعه کنندگان و همراهان بیمار و ذوی الحقوق آنان ، بدين معنی که چنانچه در جريان اجرای وظایف مسئولين فنی مراکز ياد شده فوق که از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تعيين و تاييد گرديده حادثه اي رخ دهد و مسئولين فنی در قبال بيماران و اشخاص ثالث طبق قانون مسئول و ملزم به جبران خسارت گردند بيمه ايران با رعايت شرايط  بيمه نامه خسارت ادعا شده از مسئول فنی را پرداخت خواهد کرد .

 

تعهدات بيمه گر در بیمه مسئول فنی بیمارستان ، کلینیک ، داروخانه ، آزمایشگاه

1- پرداخت هزينه های دادرسی در صورت اقامه دعوی عليه بيمه گذار در حد متعارف و منوط به اينکه از 10% مبلغ خسارت بيشتر نباشد در تعهد بيمه ايران خواهد بود .

2- تعهد بيمه ايران منحصر به مسئوليت های مسئول فنی در مدت اعتبار بيمه نامه می باشد مشروط بر اينکه ادعای خسارت حداکثر ظرف 3 سال پس ازتاريخ پايان بيمه نامه به بیمه ایران اعلام گردد . به عبارت ديگر ادعاهايی که پس از گذشت سه سال از تاريخ پايان بيمه مطرح گردد مسموع نخواهد بود.

تعهدات مسئول فنی در بیمه نامه :

1- مسئول فنی ميبايست ترتيبی اتخاذ نمايد تا مرکز درمانی شرايط زير را داشته باشد:

الف : کليه کارکنان متناسب با وظايف خود تجربه و مهارت که عرفا لازم است را داشته باشند.

ب :در مرکز درمانی وسايل و تجهيزات ايمنی،فوريتی (اورژانسی)،حفاظتی و اطفاء حريق را که عرفا لازم است تعبيه نموده و به طور صحيح استفاده و مورد عمل قرار گيرند.

2 - مسئول فنی بدون موافقت بيمه ايران در مورد مسئوليت های خود در حوادث احتمالی تعهدی در قبال مدعی به عهده نگيرد ويا وجهی نپردازد مگر با موافقت شرکت بيمه.

3 - مسئول فنی متعهد است هرگونه حادثه احتمالی مرتبط با بيمه نامه را و يا هرنوع ادعا و مطالبه اشخاص ثالث عليه خود را بدون فوت وقت و حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاريخ اطلاع به بيمه ايران اعلام کند.

استثنائات بيمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان ،کلینیک ، داروخانه ، آزمایشگاه

1- خسارات ناشی از جنگ ،انقلاب،شورش،اعتصاب و عوامل ديگر از اين قبيل

2- خسارات ناشی از انفجار اتمی و تشعشعات راديو اکتيو و يونيزه

3- خسارات ناشی از عمد و تقلب بيمه گذار

4- خسارات ناشی از تخلف از اجرای قوانين و مقررات دولتی و جرائم

5- خسارات ناشی از وقوع حوادث طبيعی

6- خسارات تحت پوشش در بيمه نامه مسئوليت حرفه ای پزشکان

7- خسارات مربوط به مسئوليت مدنی ناشی از قراردادهايی که بيمه گذار با ديگران منعقد کرده است

8- مسئوليت خساراتی که به مرکز درمانی وارد ميشود از قبيل تاسيسات ، ساختمان ، وسائط نقليه  و ...

9- مسئوليت زيانهای مالی يا از دست دادن درآمد مرکز درمانی

10- خسارت وارده به کارکنان بيمه گذار

 

چند نمونه از شرح وظایف مسئولین فنی مراکز درمانی طبق دستورالعمل وزارت بهداشت :

1- جلوگیری از اعمال پزشکی غیر مجاز یا بدون اندیکاسیون های علمی.

2- نظارت بر کیفیت و قابلیت استفاده تجهیزات و ملزومات پزشکی در مرکز درمانی.

3- کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی ، درمانی تجهیزات پزشکی و دارویی مرکز درمانی.

4- نظارت بر کلیه امور فنی خدمات انجام شده در مرکز درمانی و پاسخگویی در ارتباط با اقدامات انجام شده مبتنی بر قوانین و مقررات و دستورالعمل های وزارت بهداشت.

5- کنترل و نظارت بر پذیرش موارد فوریت های پزشکی بدون پیش شرط و انجام خدمات درمانی لازم در مورد بیماران اورژانس و در صورت لزوم هماهنگی جهت اعزام بیمار به مراکز تخصصی واجد شرایط.

 

فرانشيزبیمه مسئولیت مسئول فنی :

تمام خسارت بطور کامل توسط بيمه ايران پرداخت ميشود و بابت فرانشيز مبلغ يا درصدی از خسارت قابل پرداخت کسر نخواهد شد.

حق بيمه بيمه مسئوليت مسئول فنی:

حق بيمه بر اساس نوع مرکز درمانی (بيمارستان ،درمانگاه،کلينيک ، آزمايشگاه و ...) و ظرفيت نگهداری بيمار ، مدت بيمه نامه و تعهدات درخواست شده محاسبه ميگردد .

 

به عنوان مثال :


فوت ، نقص عضو، ازکارفتادگی و ساير صدمات بدنی برای هر نفر تا سقف :        12/000/000/000  ريال


فوت، نقص عضو، ازکارافتادگی و ساير صدمات بدنی در هر حادثه تا سقف :      30/000/000/000 ريال


فوت، نقص عضو، ازکارافتادگی و ساير صدمات بدنی در طول مدت بيمه نامه :   30/000/000/000 ريال


حق بيمه سالیانه بیمه مسئولیت مسئول فنی بيمارستان با تعداد 100 تخت  :         170/600/000  ريال


حق بیمه سالیانه بیمه مسئولیت مسئول فنی درمانگاه شبانه روزی :                      132/000/000  ریال


حق بیمه سالیانه بیمه مسئولیت مسئول فنی  داروخانه شبانه روزی :                    88/888/000  ریال  


حق بیمه سالیانه بیمه مسئولیت مسئول فنی آزمایشگاه :                                  117/000/000  ریال


 حق بیمه سالیانه بیمه مسئولیت مسئول فنی مراکز تصویربرداری :                        117/000/000  ریال


بیمه سرا آمادگی خود را جهت طراحی و ارائه بیمه نامه مسئولیت مسئولین فنی علاوه بر موارد فوق به سایر عزیزان ازجمله مسئولان محترم فنی شاغل در موارد زیر اعلام می دارد :
مسئول فنی - ناظر بهداشتی دامپزشکی
مسئول فنی جانوران موذی
مسئول فنی مواد غذایی و آشامیدنی
مسئول فنی داروئی، آرایشی و بهداشتی
مسئولین فنی واحدهای گیاه پزشکی ، گلخانه ، دامپروری و مرغداری


راهنمای دریافت خسارت :

وقوع هرگونه حادثه ناشی از مسئولیت موضوع بیمه نامه و همچنین هر نوع ادعا و مطالبه اشخاص ثالث بدون فوت وقت و در اولین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ اطلاع را به شرکت بیمه اعلام کنید و ضمنا کیفیت مطالبه و یا دعوی ، نام و نشانی مطالبه کننده و یا اقامه کننده دعوی و عنوانی که به موجب آن مطالبه غرامت و یا اقامه دعوی  شده است ، مشخصات زیاندیده ، نام و نشانی شهود احتمالی ، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات و مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را و هر نوع اسناد و مدارکی که در این باره در اختیار دارید برای رسیدگی و تحقیقات به شرکت بیمه تحویل و رسید دریافت کنید .

خرید بیمه مسئولیت مسئول فنی :

جهت خرید بیمه نامه لطفا فرم زیر را تکمیل تا کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس بگیرند . یا اینکه فرم پیشنهاد را دانلود و پس از تکمیل به یکی از روشهای زیر برای ما ارسال کنید تا فرم اعلام حق بیمه و متعاقب آن صدور بیمه نامه صورت پذیرد .

شماره تماس : 02144001971 - 09121481462

لطفا نام و نام خانوادگی خودرا به حروف بنویسید
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
فیلد اعتبارسنجی را بطور صحیح تکمیل نماییدAttachments:
Download this file (Technical_Assistant_Tasks.pdf)شرح وظایف مسئول فنی بیمارستان و مراکز درمانی[شرح وظایف مسئول فنی بیمارستان و مراکز درمانی]937 kB
Download this file (www_bimehsara_com_clinic.pdf)شرایط عمومی بیمه مسئول فنی بیمارستان،داروخانه ، درمانگاه ،کلینیک ،آزمایشگاه[شرایط عمومی بیمه مسئول فنی بیمارستان،داروخانه ، درمانگاه ،کلینیک ،آزمایشگاه]66 kB
Download this file (پرسشنامه مسئول فنی.pdf)فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان،داروخانه،درمانگاه،کلینیک[فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان،داروخانه،درمانگاه،کلینیک]1156 kB

چاپ