بیمه مسئولیت حرفه ای نگهبانان مسلح بانکهابیمه مسئولیت حرفه ای نگهبانان مسلح بانکها

موضوع بیمه نامه :

مسئولیت مدنی نگهبانان مسلح بدین معنی که اگر در حین انجام وظیفه در محدوده جغرافیایی مشخص شده خسارت جانی و مالی به اشخاص ثالث وارد آید بیمه گر پس از احراز مسئولیت و در صورت لزوم بر اساس رای دادگاه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود .


شروط بیمه نامه :

کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی حتی کارکنان بیمه گزار که در اثر به کار گیری اسلحه از طرف نگهبانان مسلح بیمه گزار دچار خسارت های جانی و مالی شوند از لحاظ این بیمه نامه ثالث تلقی شده و خسارت ایجاد شده طبق شرایط بیمه نامه جبران خواهد شد .

 

الزام قانونی :

تبصره 3 ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانکها:
بانک ها و موسساتی که از مقررات این قانون استفاده می نمایند موظفند نگهبانان حامل سلاح خود را در برابر حوادث ناشی از انجام وظیفه همچنین مسئولیت مدنی ، آنها را در قبال اشخاص ثالث که ناشی از انجام وظیفه مذکور باشد نزد شرکت سهامی بیمه ایران بیمه نمایند .


خرید بیمه نامه :


جهت خرید بیمه نامه لطفا فرم زیر را تکمیل تا کارشناسان بیمه سرا با شما تماس بگیرند .

لطفا نام و نام خانوادگی خودرا به حروف بنویسید
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
فیلد اعتبارسنجی را بطور صحیح تکمیل نمایید


 

Attachments:
Download this file (پرسشنامه نگهبانان مسلح.pdf)پرسشنامه بیمه مسئولیت حرفه ای نگهبانان مسلح[پرسشنامه بیمه مسئولیت حرفه ای نگهبانان مسلح]229 kB

چاپ