بیمه مسئولیت پیراپزشکان بیمه ایران

 

بیمه مسئولیت پیراپزشکان بیمه ایران

 

بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان :

جبران خسارات ناشی از مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال اشخاصی است که به علت خطا ، اشتباه ، غفلت ، و یا قصور وی در انجام امور درمانی یا پیرا پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردند یا فوت شوند .

بیمه مسئولیت پیراپزشکان دیه ناشی از فوت و نقص عضو زیاندیده و همچنین هزینه های پزشکی صدمات جسمی یا روانی زیاندیده را که بیمه گذار بر اساس رای مراجع ذیصلاح قضایی مسئول جبران آنها شناخته شده است را پرداخت میکند . هرچند که در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار برای بیمه گر امکان پرداخت خسارت قبل از صدور رای دادگاه نیزوجود دارد .

حق بیمه بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان

حق بیمه بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان بر اساس نوع تخصص و سقف تعهد بیمه نامه تعیین میگردد .

بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان با تعهد 6/400/000/000 ریال یعنی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام برای مدت یکسال و بدون در نظر گرفتن تخفیف عدم خسارت بشرح زیر میباشد :

گروه اول شامل تزریقات ، پانسمان ، واکسیناسیون،بهداشت یار ، بهورز و ... 

1/757/000 ریال

گروه دوم شامل تکنسین های اطاق عمل، شنوایی سنجی ،مترون، پرستاران و بهیاران شاغل در مطب پزشکان

2/637/000 ریال 

گروه سوم شامل تکنسین فوریت های اورژانس ، کارشناس سونوگرافی ، کارشناس هوش بری وپرستاران آی سی یو  ... 

4/395/000 ریال  

گروه چهارم شامل ماماهای شاغل در بیمارستان، دندانپزشکان تجربی و بهداشت کاران و ... 

5/273/000 ریال                         

استثنائات بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان :

1- انجام معالجه ،مداوا و یا عمل جراحی که به تشخیص مراجع ذیصلاح خارج از تخصص بیمه گذار باشد مگر آنکه زیاندیده نیاز به فوریت های پزشکی داشه باشد و متخصص مربوط در دسترس نباشد 

2- بیمه گذار به دلیل استفاده از مسکرات و استعمال مواد مخدر یا داروی خواب آور ،تمرکز و هوشیاری لازم را برای مداوای زیاندیده نداشته باشد و باعث صدمه جسمی و یا روانی او شود 

3- انجام امور پزشکی و درمانی که به تشخیص مراجع ذیصلاح خلاف قوانین و مقررات جاری باشد 

4- هر نوع خسارتی که منشا آن تشعشعات یونیزه کننده یا رادیو اکتیو و انرزی هسته ای باشد مگر آنکه استفاده از آنها برای معالجه بیمار ضروری باشد 

5- عدم النفع 

6-عمد بیمه گذار 

7- جرایم و جزای نقدی 

 

سوالات متداول بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان :

آیا بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان خسارت هایی که در سال های قبل رخ داده است را پرداخت میکند ؟
چنانچه در زمانی که حادثه رخ داده دارای بیمه نامه بوده باشید و از تاریخ پایان بیمه نامه چهار سال سپری نشده باشد بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان خسارت را پرداخت میکند .

 

محاسبه و خرید آنلاین بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان :

 

سامانه محاسبه و خرید آنلاین بیمه مسئولیت پیراپزشکان

 

 

 

Attachments:
Download this file (Doctors_Liability_Form2.pdf)فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت پیراپزشکان[فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت پیراپزشکان]335 kB
Download this file (Paramedics_Liability_Conditions.pdf)شرایط عمومی بیمه مسئولیت پیراپزشکان[شرایط عمومی بیمه مسئولیت پیراپزشکان]84 kB

چاپ