بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران

بيمه مسئوليت مدنی حرفه ای آرايشگران

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران:

انسان بصورت فطری آراستگی و زيبايی را دوست دارد . داشتن ظاهری زيبا و آراستگی باعث افزايش اعتماد به نفس و حال خوش در شخص ميگردد . حرفه آرايشگری در پاسخ به همين نياز ايجاد و با پيشرفت علم و تکنولوژی در حال حاضر تبديل به يک تخصص شده است . گرایش افراد به سالن های زیبایی علاوه بر سود و منفعتی که برای آرایشگران دارد همراه با مسئولیت هایی نیز هست . تصور کنید خانمی که برای دریافت خدمات زیبایی به یک سالن زیبایی مراجعه کرده است بدلیل اشتباه آرایشگر دچار حساسیت های پوستی شود و یا چشم و ابروی وی آسیب ببیند ، در چنین شرایطی آرایشگر مسئول جبران خسارت یا پرداخت دیه خواهد بود . بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران در چنین مواقعی حامی آرایشگران خواهد بود .

موضوع بيمه نامه آرایشگران:

مسئوليت مدنی آرايشگر در قبال مشتريان بدين معنی که اگر در نتيجه قصور ، اهمال و يا اشتباه در اجراي وظايف قانونی آرايشگر خسارت جانی به مشتريان وارد آيد ،بيمه گر پس از احراز و اثبات مسئوليت آرايشگر و در صورت لزوم بر اساس رای مراجع قضايی خسارت وارده را تا سقفی که در بيمه نامه مشخص شده پرداخت خواهد کرد .

خطرات تحت پوشش :

1- حساسيت های پوستی و يا تغيير رنگ و تورم
2- تخريب مو يا ريزش آن
3- جراحت های روي پوست و دست و پا
4- آسيب ديدگی چشمها ،پلک ،ابرو ، مژه
5-برق گرفتگی به علت خيس بودن مو و بدن
6- شکستگی يا مصدوميت بر اثر لغزش در سالن

استثنائات بیمه نامه آرایشگران:

1- خسارت وارده به کارکنان شاغل در آرايشگاه
2-خسارت های مالی
3- مسئوليت پيمانکاران بيمه گذار
4- حوادث ناشی از درگيری و نزاع
5- خسارت هايی که منشا آن خارج از اختيار بيمه گذار باشد از قبيل حوادث و بلايای طبيعی مانند سيل و زلزله يا رانش زمين ، مگر اينکه عمل بيمه گذار عامل ايجاد و يا تشديد کننده خطر بوده و قانونا مسئول شناخته شود. در اين موارد تعهد بيمه گر محدود به ميزان مسئوليت بيمه گذار در ايجاد و يا تشديد خسارت خواهد بود
6- خسارت ناشی از جنگ ، انقلاب ، شورش ،اعتصاب ،انفجار هسته ای و تشعشعات راديو اکتيو ، عمليات تروريستی و اقدامات براندازی عليه حکومت و عوامل ديگری از اين قبيل
7-خسارت های ناشی از مسئوليت هر شخص ديگری به غير از بيمه گذار
8-مسئوليت زيان های مالی يا از دست دادن درآمد آرايشگر و زيانديدگان ناشي از وقوع حادثه و وقفه در کار
9-حوادث ناشی از مصرف مسکرات ، مواد مخدر يا روان گردان توسط اشخاص ثالث
10-خسارت های وارده به شخص آرايشگر و شرکا
11- خسارت های مستقيم و غير مستقيم ناشي از خطراتی از قبيل آتش سوزی ، انفجار و ترکيدگی لوله های آب
12-خسارت های وارده به تجهيزات و وسايل آرايشگاه
13-خسارت های ناشی از تخلف از قوانين و نظامات دولتی و محکوميت جزايی و جرايم مربوطه و محکوميت نقدی به نفع دولت و همچنين مجازات هايیقابل خريد بيمه گذار
14- خسارت های ناشی از کيفيت مواد مصرفی غير استاندارد
15- خسارت های ناشی از حساسيت مسبوق به سابقه افراد مراجعه کننده به مواد مصرفی
16- خسار های ناشی از دفرمه شدن موها
17- خسارت های ناشی از عمليات خارج از تخصص از قبيل ، تزريقات ،بوتاکس ،تاتو ، کاشت ناخن ،قرار دادن لنز ،اکستنشن مژه

حق بيمه :

هزينه پزشکي در هر حادثه برای هر نفر :                                500/000/000 ريال
هزينه پزشکي در طول مدت بيمه برای کل افراد :                   1/000/000/000 ريال
غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در ماههاي عادی :                 3/300/000/000 ريال
غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در ماههاي حرام :                 4/400/000/000 ريال
غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بيمه براي کل افراد :       8/800/000/000 ريال
حق بيمه ساليانه :                                                               10/682/000 ريال

 

سایر بیمه نامه های مورد نیاز برای آرایشگران :

علاوه بر بیمه نامه فوق آرایشگران و مالکان سالن های زیبایی می توانند بیمه نامه های زیر را تهیه نمایند :

1- بیمه نامه آتش سوزی و خطرات زلزله ، ترکیدگی لوله آب ، مسئولیت ناشی از آتش سوزی و ترکیدگی لوله آب 
2- بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان

بيمه وقفه در فعاليت پزشکان و پيراپزشکان

بيمه وقفه در فعاليت پزشکان و پيراپزشکان بیمه ایران

بیمه وقفه در فعالیت پزشکان و پیرا پزشکان بیمه ایران

بیمه وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان بیمه ایران

به طور کلی افراد بر اساس ميزان درآمد يا دخل خود مقدار هزينه ها يا خرج زندگي را تنظيم ميکنند ، از دست رفتن درآمد باعث عدم تناسب بين دخل و خرج زندگي شده و پيامدهاي ناگواري را به همراه دارد.بيمه وقفه در فعاليت پزشکان و پيراپزشکان ريسک از دست رفتن درآمد را پوشش ميدهد و موجب تداوم و استمرار درآمد پزشکان و پيراپزشکان در صورت وقوع حوادث و بيماري ميشود.

موضوع بيمه نامه :

جبران درآمد مورد انتظار بيمه گذار به دليل عدم فعاليت حرفه اي ، ناشي از خطرات تحت پوشش بيمه نامه که منجر به لغو دائم پروانه حرفه پزشکي و پيراپزشکي و همچنين توقيف يا تعليق پروانه فعاليت ناشي از اتهامات غير واقع که منجر به تبرئه وي در مراجع ذيصلاح قانوني گردد، بيمه گر حداکثر تا حدود تعهدات مندرج در بيمه نامه نسبت به جبران تعهدات خود اقدام می نمايد.

خطرات تحت پوشش :
1- قطع درآمد مورد انتظار ناشي از حوادث و يا هرگونه واقعه ناگهاني ناشي از يک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بيمه گذار باعث ورود صدمات و منجر به عدم فعاليت حرفه اي دائم بيمه گذار گردد.
2- قطع درآمد مورد انتظار صرفاً ناشی از تحقق بيماری های زير که باعث عدم فعاليت حرفه اي دائم بيمه گذار گردد:

 • ايدز
 • هپاتيت
 • سکته قلبی
 • سکته مغزی
 • پيوند اعضا
 • بيماري ام اس
 • بيماري های عفونی 

(بيمه نامه در سال اول داراي دوره انتظار 3 ماهه براي بيماري ها بوده و در صورت تمديد متوالی در سال های بعد اين دوره انتظار حذف می گردد.)
3- قطع درآمد مورد انتظار ناشی از توقيف موقت يا تعليق پروانه فعاليت حرفه بيمه گذار به علت اتهامات غير واقع که منجر به تبرئه وی می گردد.

شرايط سنی افراد بيمه شده :
خطرات تحت پوشش اين بيمه نامه صرفاً براي افرادي صادر خواهد شد که سن آنها در زمان صدور بيمه نامه حداکثر 60 سال تمام بوده باشد و در صورتیکه سن افراد بيش از 60 سال تا حداکثر 65 سال تمام در زمان صدور بيمه نامه باشد ، تعهد بيمه گر صرفاً محدود به خطرات مربوط به حادثه و توقيف يا تعليق پروانه فعاليت بوده و بيماری تحت پوشش نمی باشد.

مدت بيمه نامه :
مدت بيمه نامه يک سال است اما حداکثر تعهد بيمه گر براي سال هاي مورد انتظار در زمان صدور بيمه نامه مي تواند تا 10 سال تعيين گردد ولی در هرصورت نبايد از سن 70 سال بيمه گذار تجاوز نمايد ، به عبارتي تعهدات بيمه گر براي سال هاي مورد انتظار بايستی به نحوي باشد که از سن 70 سال بيمه گذار تجاوز ننمايد به طور مثال ، شخصي که 64 سال سن داشته باشد سال هاي درآمد مورد انتظار وی جهت پوشش بيمه ای بيمه نامه حد اکثر از 6 سال بيشتر نخواهد بود.

استثنائات بیمه نامه وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان :

خسارت های معلول عوامل زیر از شمول تعهدات بیمه گر خارج است :

 • 1- خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار
 • 2- خسارت ناشی از انفجار هسته ای و تشعشعات رادیو اکتیو
 • 3- خسارت ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل
 • 4- خسارت ناشی از محکومیت جزایی و جرایم مربوطه
 • 5- محکومیت نقدی به نفع دولت و همچنین مجازات های قابل خرید بیمه گذار از شمول تعهدات بیمه گر خارج است
 • 6-حوادث ناشی از مصرف مسکرات ، مواد مخدر یا روانگردان توسط بیمه گذار
 • 7-حوادث ناشی از درگیری ، نزاع و هر گونه اقدام به خودکشی
 • 8-حوادث ناشی از اعمال مجرمانه بیمه گذار به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح
 • 9-قطع درآمد ناشی از عدم فعالیت موقت و دائم بیمه گذار به علت لغو پروانه توسط نهادهای نظارتی و مراجع ذیصلاح به دلایل خاص انظباطی و قصور و سهل انگاری در فعالیت پزشکی و یا دلایل دیگر
 • 10-هر گونه حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورتیکه بیمه گذار فاقد گواهی نامه مجاز برای آن وسیله نقلیه باشد
 • 11- عدم فعالیت موقت و دائم ناشی از اتهاماتی از قبیل افترا ، تهمت ، هتک حرمت ، خیانت در امانت در صورت عدم تبرئه 
 • 12- خسارت احتمالی قبل از صدور بیمه نامه و یا اینکه منشاء آن قبل از تاریخ صدور بیمه نامه بوده باشد

                                           

 

خرید آنلاین بیمه وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان 

محاسبه و خرید آنلاین بیمه وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
شماره تلفن ثابت خود را به شکل صحیح وارد کنید.
Invalid Input
Invalid Input
لطفاً یک آدرس ایمیل معتبر وارد کنید
شماره موبایل خود را به درستی وارد کنید
شماره نظام پزشکی خود را وارد کنید.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
فیلد اعتبارسنجی را بطور صحیح تکمیل نمایید

 

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان 

 

 

 

                                                                         


 

Attachments:
Download this file (Doctors_Interruption_Conditions.pdf)شرایط عمومی بیمه وقفه در فعالیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان[شرایط عمومی بیمه وقفه در فعالیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان]142 kB
Download this file (Doctors_Interruption_Form.pdf)پرسشنامه بیمه وقفه در فعالیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان[پرسشنامه بیمه وقفه در فعالیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان]203 kB
بیمه مسئولیت حرفه ای سردفتران و دفتریاران

بیمه مسئولیت حرفه ای سردفتران و دفتریاران

 

 

بیمه مسئولیت حرفه ای سردفتران و دفتریاران

موضوع بیمه مسئولیت سردفتران :

عبارت است از بیمه مسئولیت حرفه ای بیمه گذار در قبال مشتریان ، بدین معنی که چنانچه در نتیجه اشتباه و اهمال بیمه گذار در انجام عملیات ثبت اسناد رسمی خسارت مالی به مشتریان وارد آید بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و در صورت لزوم بر اساس رای مراجع قضایی ، نسبت به جبران خسارت تا سقف تعهدات مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه اقدام می نماید .


حادثه موضوع بیمه :

رویدادی است که به مناسبت موضوع بیمه و در مدت اعتبار بیمه نامه اتفاق افتد و منجر به خسارت مالی به مشتریان گردد و بیمه گذار مسئول جبران خسارت یا پرداخت خسارت ناشی از آن شناخته شود .


دوره کشف :

مدت زمان پس از اتمام دوره اعتبار بیمه نامه که به بیمه گذار اجازه داده می شود خسارت واقع شده را همانند زمان اعتبار بیمه نامه به بیمه گر اعلام نماید ، بدین معنی که چنانچه خطای غیر عمد در دوره اعتبار بیمه نامه صورت گرفته باشد و در دوره کشف مشخص گردد ، بیمه گر متعهد رسیدگی به خسارت خواهد بود .


استثنائات بیمه مسئولیت سردفتران :

خسارت هاي معلول عوامل ذيل زير ولو اينكه بيمه گذار مسئول آنها شناخته شود از شمول تعهدات بيمه گر خارج است:

1-1- خسارات ناشي از جنگ انقلاب، شورش، اعتصاب، عمليات تروريستي و اقدامات براندازي عليه حكومت.

2-1- خسارات ناشي از عمد و تقلب بيمه گذار، كاركنان و نمايندگان وي.

3-1- خسارات ناشي از تخلف از قوانين و نظامات دولتي و محكوميت جزايي و جرايم مربوطه و محكوميت نقدي به نفع دولت و همچنين مجازات هاي قابل خريد بيمه گذار

4-1- خسارت جاني و مالي وارده به مشتريان در محدوده مكاني بيمه گذار

5-1- خسارت ناشي از مسئوليت هر شخص ديگري به غير از بيمه گذار

6-1- خسارات و زيانهاي مالي يا از دست دادن درآمد بيمه گذار و زيانديدگان ناشي از وقوع حادثه و وقفه در كار

7-1- كليه حوادثي كه طبق نظر مراجع ذيصلاح  بيمه گذار مسئول آن شناخته نمي شود.

8-1- كليه هزينه هاي مربوط به دادرسي، كارشناسي، تاخير تاديه، حق الوكاله و هرگونه هزينه در رابطه به دعاوي مطروحه

9-1- هرگونه خسارت كشف شده يا نشده، قبل از شروع اعتبار بيمه نامه.

 

 وظایف بیمه گذار :

 1-1- بيمه گذار موظف به تكميل فرم پيشنهاد يا ارائه درخواست كتبي جهت صدور بيمه نامه مي باشد.

2-1- بيمه گذار موظف به پرداخت حق بيمه متعلقه طبق شرايطه مورد توافق طرفين در زمان صدور بيمه نامه بوده و اجراي تعهدات بيمه گر منوط به پرداخت حق بيمه به ترتيبي است  كه در بيمه نامه پيش بيني شده است. لذا در صورتي كه بيمه گذار هر يك از اقساط موعد رسيده را به هر دليل پرداخت نكند، بيمه گر مي تواند بيمه نامه را با رعايت ماده 9 فسخ نمايد و چنانچه بيمه گر بيمه نامه را فسخ نكرده باشد در صورت هر گونه ادعا يا حادثه ميزان آن نسبت به حق بيمه پرداخت شده به حق بيمه اي كه تا زمان وقوع ادعا يا حادثه بايد پرداخت مي شده ، بررسي و تسويه خواهد شد.

3-1- بيمه گذار موظف است از تاريخ اطلاع خود از وقوع هر نوع ادعا و يا مطالبه مشتريان عليه خود كه به اين بيمه نامه مربوط مي شود اقدامات زير را انجام دهد:

 1-3-1- حداكثر ظرف پنج روز كاري به يكي از شعب بيمه گر مراجعه و با تكميل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه و يا ادعاي مطورحه را اعلام نمايد و يا مراتب را ظرف مدت مذكور از طريق پست سفارشي، (رسيد پست سفارشي را نزد خود نگه دارد) به اطلاع بيمه گر برساند.

2-3-1- خواسته يا موضوع دعوا، نام و نشاني خواهان و يا اقامه كننده دعوا و عنواني كه به موجب آن مطالبه خسارت و يا اقامه دعوا شده است. مشخصات زيانديده نام و نشاني شهود احتمالي مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات مشخصات و نكات ديگر مربوط به موضوع را كه بر آن اطلاعاتي دارد و همچنين هر نوع اسناد و مداركي را كه در اين باره در اختيار دارد به بيمه گر تسليم و بيمه گر را در تحقيقات و رسيدگي و دفاع كمك نمايد.

4-1-بيمه گذار موظف است براي انجام امور كارشناسي همكاري لازم را با بيمه گر به عمل آورد.

5-1- بيمه گذار موظف است حسب مورد، كليه اصول حرفه اي مرتبط با حوزه فعاليت خود را در زمان اجراي وظايف قانوني خود رعايت نمايد.

6-1- بيمه گذار موظف است هر گاه در طول مدت بيمه تغييراتي در كيفيت و وضعيت كار موضوع بيمه بوجود آيد كه موجب تشديد خطر شود و يا تغييري در وظايف قانوني خود بوجود آيد ولو آنكه منجر به تشديد خطر نشود، بلافاصله موضوع را به اطلاع بيمه گر برساند. اگر تشديد خطر يا تغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عمل بيمه گذار نباشد مشاراليه بايد مراتب را ظرف ده روز از تاريخ اطلاع خود رسما به بيمه گر اعلام كند  و در صورتي كه تشديد خطر قبل از وقوع خشارت باشد، بيمه گر مي تواند حق بيمه اضافي را متناسب با خطر براي مدت باقيمانده مطالبه نمايد.

7-1- بيمه گذار مكلف است با رعايت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش هاي بيمه گر همه اطلاعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار وي قرار دهد. و اگر در پاسخ به پرسش هاي بيمه گر به عمد از اظهار مطلبي خودداري نمايد و يا به عمد برخلاف  واقع اظهاري بنمايد، بيمه نامه باطل خواهد بود . ولو آنكه آن مطلب هيچگونه تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد كه در اين رابطه علاوه بر استرداد وجوه پرداختي يمه گذار به وي، بيمه گر مي تواند اقساط حق بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است را نيز از بيمه گذار مطالبه نمايد.

8-1- قبول هرگونه مسئوليت و سازش در مورد خسارات ايجاد شده از طرف بيمه گذار بدون موافقت كتبي بيمه گر، تعهدي براي بيمه گر ايجاد نمي كند مگر اين كه عمل او موجب جلوگيري از تشديد خطر و به مصلحت بيمه گر باشد، در غير اينصورت بيمه گر مي تواند از پرداخت خسارت خودداري نموده و يا خسارات پرداختي را از بيمه گذار مطالبه نمايد.

9-1- بيمه گذار متعهد است هرگونه اوراق قضايي مربوط به هر دعوي مرتبط با موضوع اين بيمه نامه را اعم از اينكه از طرف مدعي خسارت يا دستگاه قضايي دريافت نموده باشد، بلافاصله و حداكثر ظرف مدت دو روز كاري براي بيمه گر ارسال نمايد در صورت تاخير مسئول جبران ضرر و زيان هايي كه از اين طريق به بيمه گر وارد مي شود خواهد بود.

10-1- بيمه نامه بر مبناي اظهارات كتبي بيمه گذار مندرج در فرم پيشنهاد توسط بيمه گر صادر شده و هرگونه تغييرات آن در طي الحاقي خواهد بود و چنانچه مفاد اوراق الحاقي مورد موافقت بيمه گذار نباشد بيمه گذار موظف است حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ صدور بيمه نامه يا الحاقي مراتب تغيير يا اصلاح آن را كتباً از بيمه گر خواستار گردد. در غير اينصورت مفاد آن ها مورد تاييد وي تلقي شده و جزء لاينفك بيمه نامه خواهد بود.

توصیه میشود سردفتران عزیز علاوه بر بیمه نامه فوق برای اینکه در رابطه با حوادث احتمالی پرسنل تحت امر خود در حاشیه امنیت کامل قرار بگیرند بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان را نیز تهیه نمایند.

 
جهت خرید بیمه نامه لطفا فرم پیشنهاد را دانلود و پس از تکمیل به یکی از روشهای زیر برای ما ارسال کنید تا فرم اعلام حق بیمه و متعاقب آن صدور بیمه نامه صورت پذیرد .

راه های تماس :
ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
فکس :  44057215
تلگرام : https://telegram.me/bimehsara 

Attachments:
Download this file (Notary_Liability_Conditions.pdf)شرایط عمومی بیمه مسئولیت سردفتران[شرایط عمومی بیمه مسئولیت سردفتران]552 kB
Download this file (Notary_Liability_Form.pdf)فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت حرفه ای سردفتران و دفتریاران[فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت حرفه ای سردفتران و دفتریاران]379 kB
بیمه مسئولیت حرفه ای نگهبانان مسلح بانکها

بیمه مسئولیت حرفه ای نگهبانان مسلح بانکهابیمه مسئولیت حرفه ای نگهبانان مسلح بانکها

موضوع بیمه نامه :

مسئولیت مدنی نگهبانان مسلح بدین معنی که اگر در حین انجام وظیفه در محدوده جغرافیایی مشخص شده خسارت جانی و مالی به اشخاص ثالث وارد آید بیمه گر پس از احراز مسئولیت و در صورت لزوم بر اساس رای دادگاه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود .


شروط بیمه نامه :

کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی حتی کارکنان بیمه گزار که در اثر به کار گیری اسلحه از طرف نگهبانان مسلح بیمه گزار دچار خسارت های جانی و مالی شوند از لحاظ این بیمه نامه ثالث تلقی شده و خسارت ایجاد شده طبق شرایط بیمه نامه جبران خواهد شد .


خرید بیمه نامه :


جهت خرید بیمه نامه لطفا فرم زیر را تکمیل تا کارشناسان بیمه سرا با شما تماس بگیرند .

لطفا نام و نام خانوادگی خودرا به حروف بنویسید
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
فیلد اعتبارسنجی را بطور صحیح تکمیل نمایید


 

بیمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان،داروخانه،درمانگاه ، کلینیک

بیمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان،داروخانه،درمانگاه،کلینیک

{tab title="معرفی بیمه " alias="nav1"}

بیمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان،داروخانه،درمانگاه،کلینیک

بیمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان ، کلینیک ، داروخانه ، آزمایشگاه

بيمه مسئوليت مدنی مسئول فنی بيمارستان ، کلينيک ، درمانگاه ، داروخانه ، آزمايشگاه در قبال بيماران ، اشخاص ثالث مانند مراجعه کنندگان و همراهان بیمار و ذوی الحقوق آنان ، بدين معنی که چنانچه در جريان اجرای وظایف مسئولين فنی مراکز ياد شده فوق که از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تعيين و تاييد گرديده حادثه اي رخ دهد و مسئولين فنی در قبال بيماران و اشخاص ثالث طبق قانون مسئول و ملزم به جبران خسارت گردند بيمه ايران با رعايت شرايط  بيمه نامه خسارت ادعا شده از مسئول فنی را پرداخت خواهد کرد .

تعهدات بيمه گر در بیمه مسئول فنی بیمارستان ، کلینیک ، داروخانه ، آزمایشگاه

1- پرداخت هزينه های دادرسی در صورت اقامه دعوی عليه بيمه گذار در حد متعارف و منوط به اينکه از 10% مبلغ خسارت بيشتر نباشد در تعهد بيمه ايران خواهد بود 

2- تعهد بيمه ايران منحصر به مسئوليت های مسئول فنی در مدت اعتبار بيمه نامه می باشد مشروط بر اينکه ادعای خسارت حداکثر ظرف 3 سال پس ازتاريخ پايان بيمه نامه به بیمه ایراناعلام گردد . به عبارت ديگر ادعاهايی که پس از گذشت سه سال از تاريخ پايان بيمه مطرح گردد مسموع نخواهد بود

تعهدات مسئول فنی در بیمه نامه :

1- مسئول فنی ميبايست ترتيبی اتخاذ نمايد تا مرکز درمانی شرايط زير را داشته باشد

الف : کليه کارکنان متناسب با وظايف خود تجربه و مهارت که عرفا لازم است را داشته باشند

ب :در مرکز درمانی وسايل و تجهيزات ايمنی،فوريتی (اورژانسی)،حفاظتی و اطفاء حريق را که عرفا لازم است تعبيه نموده و به طور صحيح استفاده و مورد عمل قرار گيرند

2 - مسئول فنی بدون موافقت بيمه ايران در مورد مسئوليت های خود در حوادث احتمالی تعهدی در قبال مدعی بعهده نگيرد ويا وجهی نپردازد مگر با موافقت شرکت بيمه

3 - مسئول فنی متعهد است هرگونه حادثه احتمالی مرتبط با بيمه نامه را و يا هرنوع ادعا و مطالبه اشخاص ثالث عليه خود را بدون فوت وقت و حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاريخ اطلاع به بيمه ايران اعلام کند

استثنائات بيمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان ،کلینیک ، داروخانه ، آزمایشگاه

1- خسارات ناشی از جنگ ،انقلاب،شورش،اعتصاب و عوامل ديگر از اين قبيل

2- خسارات ناشی از انفجار اتمی و تشعشعات راديو اکتيو و يونيزه

3- خسارات ناشی از عمد و تقلب بيمه گذار

4- خسارات ناشی از تخلف از اجرای قوانين و مقررات دولتی و جرائم

5- خسارات ناشی از وقوع حوادث طبيعی

6- خسارات تحت پوشش در بيمه نامه مسئوليت حرفه ای پزشکان

7- خسارات مربوط به مسئوليت مدنی ناشی از قراردادهايی که بيمه گذار با ديگران منعقد کرده است

8- مسئوليت خساراتی که به مرکز درمانی وارد ميشود از قبيل تاسيسات ، ساختمان ، وسائط نقليه  و ...

9- مسئوليت زيانهای مالی يا از دست دادن درآمد مرکز درمانی

10- خسارت وارده به کارکنان بيمه گذار

 

چند نمونه از شرح وظایف مسئولین فنی مراکز درمانی طبق دستورالعمل وزارت بهداشت :

1- جلوگیری از اعمال پزشکی غیر مجاز یا بدون اندیکاسیون های علمی

2- نظارت بر کیفیت و قابلیت استفاده تجهیزات و ملزومات پزشکی در مرکز درمانی

3- کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی ، درمانی تجهیزات پزشکی و دارویی مرکز درمانی

4- نظارت بر کلیه امور فنی خدمات انجام شده در مرکز درمانی و پاسخگویی در ارتباط با اقدامات انجام شده مبتنی بر قوانین و مقررات و دستورالعمل های وزارت بهداشت

5- کنترل و نظارت بر پذیرش موارد فوریت های پزشکی بدون پیش شرط و انجام خدمات درمانی لازم در مورد بیماران اورژانس و در صورت لزوم هماهنگی جهت اعزام بیمار به مراکز تخصصی واجد شرایط

 

فرانشيزبیمه مسئولیت مسئول فنی :

تمام خسارت بطور کامل توسط بيمه ايران پرداخت ميشود و بابت فرانشيز مبلغ يا درصدی از خسارت قابل پرداخت کسر نخواهد شد

حق بيمه بيمه مسئوليت مسئول فنی:

حق بيمه بر اساس نوع مرکز درمانی (بيمارستان ،درمانگاه،کلينيک ، آزمايشگاه و ...) و ظرفيت نگهداری بيمار ، مدت بيمه نامه و تعهدات درخواست شده محاسبه ميگردد .

به عنوان مثال :فوت ، نقص عضو، ازکارفتادگی و ساير صدمات بدنی برای هر نفر تا سقف :        4/400/000/000  ريال
فوت، نقص عضو، ازکارافتادگی و ساير صدمات بدنی در هر حادثه تا سقف :      22/000/000/000 ريال
فوت، نقص عضو، ازکارافتادگی و ساير صدمات بدنی در طول مدت بيمه نامه :   30/000/000/000 ريال

حق بيمه سالیانه بیمه مسئولیت مسئول فنی بيمارستان با تعداد 100 تخت  :         86/328/000  ريال

حق بیمه سالیانه بیمه مسئولیت مسئول فنی درمانگاه شبانه روزی :                      64/746/000  ریال

حق بیمه سالیانه بیمه مسئولیت مسئول فنی  داروخانه شبانه روزی :                    32/373/000  ریال  

حق بیمه سالیانه بیمه مسئولیت مسئول فنی آزمایشگاه :                                  43/164/000  ریال

                  

خرید بیمه مسئولیت مسئول فنی :

جهت خرید بیمه نامه لطفا فرم زیر را تکمیل تا کارشناسان نمایندگی بیمه ایران - بیمه سرا در اولین فرصت با شما تماس بگیرند . یا اینکه فرم پیشنهاد را دانلود و پس از تکمیل به یکی از روشهای زیر برای ما ارسال کنید تا فرم اعلام حق بیمه و متعاقب آن صدور بیمه نامه صورت پذیرد .

لطفا نام و نام خانوادگی خودرا به حروف بنویسید
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
فیلد اعتبارسنجی را بطور صحیح تکمیل نمایید


{tab title="راهنمای خسارت" alias="nav2"}

وقوع هرگونه حادثه ناشی از مسئولیت موضوع بیمه نامه و همچنین هر نوع ادعا و مطالبه اشخاص ثالث بدون فوت وقت و در اولین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ اطلاع را به شرکت بیمه اعلام کنید و ضمنا کیفیت مطالبه و یا دعوی ، نام و نشانی مطالبه کننده و یا اقامه کننده دعوی و عنوانی که به موجب آن مطالبه غرامت و یا اقامه دعوی  شده است ، مشخصات زیاندیده ، نام و نشانی شهود احتمالی ، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات و مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را و هر نوع اسناد و مدارکی که در این باره در اختیار دارید برای رسیدگی و تحقیقات به شرکت بیمه تحویل و رسید دریافت کنید .
{/tabs}
 

Attachments:
Download this file (TechnicalAssistant_Liability_Form.pdf)فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان،داروخانه،درمانگاه،کلینیک[فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان،داروخانه،درمانگاه،کلینیک]75 kB
Download this file (Technical_Assistant_Tasks.pdf)شرح وظایف مسئول فنی بیمارستان و مراکز درمانی[شرح وظایف مسئول فنی بیمارستان و مراکز درمانی]937 kB
Download this file (www_bimehsara_com_clinic.pdf)شرایط عمومی بیمه مسئول فنی بیمارستان،داروخانه ، درمانگاه ،کلینیک ،آزمایشگاه[شرایط عمومی بیمه مسئول فنی بیمارستان،داروخانه ، درمانگاه ،کلینیک ،آزمایشگاه]66 kB
Image
آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، خيابان آیت الله كاشانی بين خيابان اباذر و مهران پ 67 واحد 4
همراه: 09121481462
تلفن: 02144001971
فکس: 02144057215

منوی سایت