مسئولیت مشترک در تصادم در بیمه های باربری چیست ؟

مسئولیت مشترک در تصادم در بیمه های باربری چیست ؟

 

یکی از پوشش های مهم بیمه باربری که در همه کلوزهای A-B-C وجود دارد مسئولیت مشترک در تصادم است بدین معنی که اگر دو کشتی در دریا با هم تصادم داشته باشند طبق قوانین دریایی قاعده هر دو مقصر حاکم میشود و هر یک از دو کشتی بین حداقل 1/4 و حداکثر 3/4 مقصر اعلام میشوند . برای راحتی کار فرض بگیریم هرکدام از دو کشتی بطور مساوی و 1/2 مقصر هستند . یعنی هر کدام می بایست نصف خسارت طرف مقابل را جبران کنند . اما نکته اینجاست که این خسارات بین تمام اشخاصی که در دریا کشتی ، کالا ، و یا منافعی دارند به نسبت سرمایه ها و یا منافع آنها تقسیم خواهد شد . یعنی صاحب کالا نیز باید با توجه به سرمایه و نسبت محاسبه شده توسط ارزیابان بین المللی خسارت (Adjuster ) بخشی از خسارت را تقبل نماید .سهم تعیین شده از خسارت که به عهده صاحب کالا باشد در تعهد بیمه نامه باربری صاحب کالاست .


اما از طرفی ممکن است در این حادثه اموال و بار صاحب کالا نیز آسیب دیده و از بین رفته باشد ، در چنین شراطی به نظر میرسد صاحب کالا حق دارد نیمی از خسارت خود را از کشتی حامل کالا و نیم دیگر را از کشتی مقابل دریافت کند ، اما صاحب کالا قبلا" و در زمان عقد قرارداد حمل بوسیله شرطی که در بارنامه وجود دارد موافقت کرده است خسارت کالای خود در اثر تصادم را از مالک کشتی مطالبه و دریافت نکند . بنابراین نیمی از خسارت کالا که به عهده کشتی حامل کالا است قابل پیگیری نیست . صاحب کالا برای دریافت نیم دیگر خسارت به مالک کشتی مقابل مراجعه میکند ، مالک کشتی مقابل نیز که مجبور به پرداخت خسارت به صاحب کالا شده حق دارد و میتواند 50% خسارت پرداخت شده به صاحب کالا را از مالک کشتی حامل بار دریافت کند چون درصد تقصیر کشتی مقابل 50% در نظر گرفته شده و این بدین معنی است که صاحب کالا برخلاف موافقت قبلی در بارنامه 50% خسارت کالای خود را بصورت غیر مستقیم از مالک کشتی مطالبه کرده است . برای رفع این تناقض به متصدیان حمل در بارنامه اجازه داده شده است خسارت هایی را که به کشتی مقابل بابت خسارت وارده به کالاهای داخل کشتی خود پرداخت کرده اند از صاحب کالا مطالبه و دریافت نمایند . بیمه نامه های باربری با وجود پوشش مسئولیت مشترک در تصادم به طور کامل نگرانی صاحبان کالا را بابت از بین رفتن کالاها و مسئولیت ها و پیامدهای ناشی از تصادم برطرف میکنند .

منوی سایت