بیمه سرا نمایندگی بیمه ایران
021-44001971
بیمه سرا نمایندگی بیمه ایران

خدمات بیمه عمر

در این بخش میتوانید به کلیه خدمات آنلاین در حوزه بیمه عمر دسترسی داشته باشید

حق بیمه عمر بیمه ایران

Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank
 

جدول چند نمونه پیش نویس بیمه مان بر اساس سنین و حق بیمه های سالیانه مختلف

حق بیمه سالیانه

 سن بیمه شده

3,000,000

ریال

5,000,000

ریال

10,000,000

ریال

20,000,000

ریال

30,000,000

ریال

50,000,000

ریال

100,000,000

ریال

1 سال دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
10 سال دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
15 سال دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
20 سال دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
25 سال دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
30 سال دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
35 سال دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
40 سال دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
45 سال دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
50 سال دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
55 سال دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
60 سال دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود

 جدول چند نمونه پیش نویس بیمه مان بر اساس سنین و حق بیمه های ماهیانه مختلف

حق بیمه ماهیانه

 سن بیمه شده

500,000

ریال

1,000,000

ریال

2,000,000

ریال

3,000,000

ریال

5,000,000

ریال

10,000,000

ریال

20,000,000

ریال

1 سال دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
10 سال دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
15 سال دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
20 سال دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
25 سال دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
30 سال دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
35 سال دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
40 سال دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
45 سال دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
50 سال دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
55 سال دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
60 سال دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود

                         

 

 

 

 

فایل های پیوست شده:
فایلحجم فایل
Zipمحاسبه حق بیمه عمر "مان"221 kB

نوشتن دیدگاه

کد امنیتی
کدی را که مشاهده میکنید در کادر زیر وارد کنید