بيمه وقفه در فعاليت پزشکان و پيراپزشکان بیمه ایران

بیمه وقفه در فعالیت پزشکان و پیرا پزشکان بیمه ایران

بیمه وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان بیمه ایران

به طور کلی افراد بر اساس ميزان درآمد يا دخل خود مقدار هزينه ها يا خرج زندگي را تنظيم ميکنند ، از دست رفتن درآمد باعث عدم تناسب بين دخل و خرج زندگي شده و پيامدهاي ناگواري را به همراه دارد.بيمه وقفه در فعاليت پزشکان و پيراپزشکان ريسک از دست رفتن درآمد را پوشش ميدهد و موجب تداوم و استمرار درآمد پزشکان و پيراپزشکان در صورت وقوع حوادث و بيماري ميشود.

موضوع بيمه نامه :

جبران درآمد مورد انتظار بيمه گذار به دليل عدم فعاليت حرفه اي ، ناشي از خطرات تحت پوشش بيمه نامه که منجر به لغو دائم پروانه حرفه پزشکي و پيراپزشکي و همچنين توقيف يا تعليق پروانه فعاليت ناشي از اتهامات غير واقع که منجر به تبرئه وي در مراجع ذيصلاح قانوني گردد، بيمه گر حداکثر تا حدود تعهدات مندرج در بيمه نامه نسبت به جبران تعهدات خود اقدام می نمايد.

خطرات تحت پوشش :
1- قطع درآمد مورد انتظار ناشي از حوادث و يا هرگونه واقعه ناگهاني ناشي از يک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بيمه گذار باعث ورود صدمات و منجر به عدم فعاليت حرفه اي دائم بيمه گذار گردد.
2- قطع درآمد مورد انتظار صرفاً ناشی از تحقق بيماری های زير که باعث عدم فعاليت حرفه اي دائم بيمه گذار گردد:

 • ايدز
 • هپاتيت
 • سکته قلبی
 • سکته مغزی
 • پيوند اعضا
 • بيماري ام اس
 • بيماري های عفونی 

(بيمه نامه در سال اول داراي دوره انتظار 3 ماهه براي بيماري ها بوده و در صورت تمديد متوالی در سال های بعد اين دوره انتظار حذف می گردد.)
3- قطع درآمد مورد انتظار ناشی از توقيف موقت يا تعليق پروانه فعاليت حرفه بيمه گذار به علت اتهامات غير واقع که منجر به تبرئه وی می گردد.

شرايط سنی افراد بيمه شده :
خطرات تحت پوشش اين بيمه نامه صرفاً براي افرادي صادر خواهد شد که سن آنها در زمان صدور بيمه نامه حداکثر 60 سال تمام بوده باشد و در صورتیکه سن افراد بيش از 60 سال تا حداکثر 65 سال تمام در زمان صدور بيمه نامه باشد ، تعهد بيمه گر صرفاً محدود به خطرات مربوط به حادثه و توقيف يا تعليق پروانه فعاليت بوده و بيماری تحت پوشش نمی باشد.

مدت بيمه نامه :
مدت بيمه نامه يک سال است اما حداکثر تعهد بيمه گر براي سال هاي مورد انتظار در زمان صدور بيمه نامه مي تواند تا 10 سال تعيين گردد ولی در هرصورت نبايد از سن 70 سال بيمه گذار تجاوز نمايد ، به عبارتي تعهدات بيمه گر براي سال هاي مورد انتظار بايستی به نحوي باشد که از سن 70 سال بيمه گذار تجاوز ننمايد به طور مثال ، شخصي که 64 سال سن داشته باشد سال هاي درآمد مورد انتظار وی جهت پوشش بيمه ای بيمه نامه حد اکثر از 6 سال بيشتر نخواهد بود.

استثنائات بیمه نامه وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان :

خسارت های معلول عوامل زیر از شمول تعهدات بیمه گر خارج است :

 • 1- خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار
 • 2- خسارت ناشی از انفجار هسته ای و تشعشعات رادیو اکتیو
 • 3- خسارت ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل
 • 4- خسارت ناشی از محکومیت جزایی و جرایم مربوطه
 • 5- محکومیت نقدی به نفع دولت و همچنین مجازات های قابل خرید بیمه گذار از شمول تعهدات بیمه گر خارج است
 • 6-حوادث ناشی از مصرف مسکرات ، مواد مخدر یا روانگردان توسط بیمه گذار
 • 7-حوادث ناشی از درگیری ، نزاع و هر گونه اقدام به خودکشی
 • 8-حوادث ناشی از اعمال مجرمانه بیمه گذار به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح
 • 9-قطع درآمد ناشی از عدم فعالیت موقت و دائم بیمه گذار به علت لغو پروانه توسط نهادهای نظارتی و مراجع ذیصلاح به دلایل خاص انظباطی و قصور و سهل انگاری در فعالیت پزشکی و یا دلایل دیگر
 • 10-هر گونه حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورتیکه بیمه گذار فاقد گواهی نامه مجاز برای آن وسیله نقلیه باشد
 • 11- عدم فعالیت موقت و دائم ناشی از اتهاماتی از قبیل افترا ، تهمت ، هتک حرمت ، خیانت در امانت در صورت عدم تبرئه 
 • 12- خسارت احتمالی قبل از صدور بیمه نامه و یا اینکه منشاء آن قبل از تاریخ صدور بیمه نامه بوده باشد

                                           

 

 

 

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان 

 

 

 

                                                                         

 

 

Attachments:
Download this file (Doctors_Interruption_Conditions.pdf)شرایط عمومی بیمه وقفه در فعالیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان[شرایط عمومی بیمه وقفه در فعالیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان]142 kB
Download this file (Doctors_Interruption_Form2.pdf)پرسشنامه بیمه وقفه در فعالیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان[پرسشنامه بیمه وقفه در فعالیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان]409 kB
آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، خيابان آیت الله كاشانی بين خيابان اباذر و مهران پ 67 واحد 4
همراه: 09121481462
تلفن: 02144001971
فکس: 02144057215

منوی سایت