بیمه سرا نمایندگی بیمه ایران
021-44001971
بیمه سرا نمایندگی بیمه ایران

بيمه وقفه در فعاليت پزشکان و پيراپزشکان بیمه ایران

امتیاز کاربران

Rating StarRating StarRating StarRating StarRating Star
 

Bimehsara Com Dr.Interruption

بیمه وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان بیمه ایران

به طور کلی افراد بر اساس ميزان درآمد يا دخل خود مقدار هزينه ها يا خرج زندگي را تنظيم ميکنند ، از دست رفتن درآمد باعث عدم تناسب بين دخل و خرج زندگي شده و پيامدهاي ناگواري را به همراه دارد.بيمه وقفه در فعاليت پزشکان و پيراپزشکان ريسک از دست رفتن درآمد را پوشش ميدهد و موجب تداوم و استمرار درآمد پزشکان و پيراپزشکان در صورت وقوع حوادث و بيماري ميشود.

موضوع بيمه نامه :

جبران درآمد مورد انتظار بيمه گذار به دليل عدم فعاليت حرفه اي ، ناشي از خطرات تحت پوشش بيمه نامه که منجر به لغو دائم پروانه حرفه پزشکي و پيراپزشکي و همچنين توقيف يا تعليق پروانه فعاليت ناشي از اتهامات غير واقع که منجر به تبرئه وي در مراجع ذيصلاح قانوني گردد، بيمه گر حداکثر تا حدود تعهدات مندرج در بيمه نامه نسبت به جبران تعهدات خود اقدام می نمايد.

خطرات تحت پوشش :
1- قطع درآمد مورد انتظار ناشي از حوادث و يا هرگونه واقعه ناگهاني ناشي از يک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بيمه گذار باعث ورود صدمات و منجر به عدم فعاليت حرفه اي دائم بيمه گذار گردد.
2- قطع درآمد مورد انتظار صرفاً ناشی از تحقق بيماری های زير که باعث عدم فعاليت حرفه اي دائم بيمه گذار گردد:

 • ايدز
 • هپاتيت
 • سکته قلبی
 • سکته مغزی
 • پيوند اعضا
 • بيماري ام اس
 • بيماري های عفونی 

(بيمه نامه در سال اول داراي دوره انتظار 3 ماهه براي بيماري ها بوده و در صورت تمديد متوالی در سال های بعد اين دوره انتظار حذف می گردد.)
3- قطع درآمد مورد انتظار ناشی از توقيف موقت يا تعليق پروانه فعاليت حرفه بيمه گذار به علت اتهامات غير واقع که منجر به تبرئه وی می گردد.

شرايط سنی افراد بيمه شده :
خطرات تحت پوشش اين بيمه نامه صرفاً براي افرادي صادر خواهد شد که سن آنها در زمان صدور بيمه نامه حداکثر 60 سال تمام بوده باشد و در صورتیکه سن افراد بيش از 60 سال تا حداکثر 65 سال تمام در زمان صدور بيمه نامه باشد ، تعهد بيمه گر صرفاً محدود به خطرات مربوط به حادثه و توقيف يا تعليق پروانه فعاليت بوده و بيماری تحت پوشش نمی باشد.

مدت بيمه نامه :
مدت بيمه نامه يک سال است اما حداکثر تعهد بيمه گر براي سال هاي مورد انتظار در زمان صدور بيمه نامه مي تواند تا 10 سال تعيين گردد ولی در هرصورت نبايد از سن 70 سال بيمه گذار تجاوز نمايد ، به عبارتي تعهدات بيمه گر براي سال هاي مورد انتظار بايستی به نحوي باشد که از سن 70 سال بيمه گذار تجاوز ننمايد به طور مثال ، شخصي که 64 سال سن داشته باشد سال هاي درآمد مورد انتظار وی جهت پوشش بيمه ای بيمه نامه حد اکثر از 6 سال بيشتر نخواهد بود.

استثنائات بیمه نامه وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان :

خسارت های معلول عوامل زیر از شمول تعهدات بیمه گر خارج است :

 • 1- خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار
 • 2- خسارت ناشی از انفجار هسته ای و تشعشعات رادیو اکتیو
 • 3- خسارت ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل
 • 4- خسارت ناشی از محکومیت جزایی و جرایم مربوطه
 • 5- محکومیت نقدی به نفع دولت و همچنین مجازات های قابل خرید بیمه گذار از شمول تعهدات بیمه گر خارج است
 • 6-حوادث ناشی از مصرف مسکرات ، مواد مخدر یا روانگردان توسط بیمه گذار
 • 7-حوادث ناشی از درگیری ، نزاع و هر گونه اقدام به خودکشی
 • 8-حوادث ناشی از اعمال مجرمانه بیمه گذار به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح
 • 9-قطع درآمد ناشی از عدم فعالیت موقت و دائم بیمه گذار به علت لغو پروانه توسط نهادهای نظارتی و مراجع ذیصلاح به دلایل خاص انظباطی و قصور و سهل انگاری در فعالیت پزشکی و یا دلایل دیگر
 • 10-هر گونه حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورتیکه بیمه گذار فاقد گواهی نامه مجاز برای آن وسیله نقلیه باشد
 • 11- عدم فعالیت موقت و دائم ناشی از اتهاماتی از قبیل افترا ، تهمت ، هتک حرمت ، خیانت در امانت در صورت عدم تبرئه 
 • 12- خسارت احتمالی قبل از صدور بیمه نامه و یا اینکه منشاء آن قبل از تاریخ صدور بیمه نامه بوده باشد

                                           

 

خرید آنلاین بیمه وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان 

محاسبه و خرید آنلاین بیمه وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان

تخصص:
Invalid Input

حقوق ماهیانه مورد انتظار:
Invalid Input

حقوق ماهیانه مورد انتظار:
Invalid Input

حقوق ماهیانه مورد انتظار:
Invalid Input

حقوق ماهیانه مورد انتظار:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مدت زمان دریافت حقوق:
Invalid Input

مبلغ قابل پرداخت(ریال)

نام و نام خانوادگی:
Invalid Input

تلفن ثابت:
شماره تلفن ثابت خود را به شکل صحیح وارد کنید.

استان:
Invalid Input

آدرس:
Invalid Input

آدرس ایمیل:
لطفاً یک آدرس ایمیل معتبر وارد کنید

تلفن همراه:
شماره موبایل خود را به درستی وارد کنید

شماره نظام پزشکی(*)
شماره نظام پزشکی خود را وارد کنید.

شهرهای کهگیلویه و بویر احمد
Invalid Input

شهرهای همدان
Invalid Input

شهرهای اردبیل
Invalid Input

شهرهای اصفهان
Invalid Input

شهرهای هرمزگان
Invalid Input

شهرهای کردستان
Invalid Input

شهرهای یزد
Invalid Input

شهرهای مرکزی
Invalid Input

شهرهای قم
Invalid Input

شهرهای مازندران
Invalid Input

شهرهای کرمانشاه
Invalid Input

شهرهای گلستان
Invalid Input

شهرهای گیلان
Invalid Input

شهرهای لرستان
Invalid Input

شهرهای کرمان
Invalid Input

شهرهای تهران
Invalid Input

شهرهای چهارمحال و بختیاری
Invalid Input

شهرهای خراسان رضوی
Invalid Input

شهرهای قزوین
Invalid Input

شهرهای فارس
Invalid Input

شهرهای سمنان
Invalid Input

شهرهای سیستان و بلوچستان
Invalid Input

شهرهای البرز
Invalid Input

شهرهای زنجان
Invalid Input

شهرهای خوزستان
Invalid Input

شهرهای خراسان شمالی
Invalid Input

شهرهای آذربایجان شرقی
Invalid Input

شهرهای آذربایجان غربی
Invalid Input

شهرهای ایلام
Invalid Input

شهرهای خراسان جنوبی
Invalid Input

شهرهای بوشهر
Invalid Input

انتخاب درگاه

کد امنیتی:(*)
فیلد اعتبارسنجی را بطور صحیح تکمیل نمایید

 

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان 

 

 

 

                                                                         


 

نظرات (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

نظر خود را اضافه کنید.

 1. Posting comment as a guest.
Rate this post:
0 کاراکتر
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location

فرم ارتباط با ما

Call Now Button