بیمه سرا نمایندگی بیمه ایران
021-44001971
بیمه سرا نمایندگی بیمه ایران

اخبار بیمه

Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank

Bimehsara Com Vengeance1

دیه سال 98 اعلام شد 

ديه سال 1398 در ماههای عادی 270/000/000 تومان و در ماههای حرام 360/000/000 تومان توسط قوه قضاييه تعيين شد .
طبق قانون قوه قضائيه مكلف است تا پايان پانزدهم اسفند هر سال ميزان ريالی ديه موضوع ماده (549) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را تعيين و برای اجرا از ابتداي سال بعد اعلام كند.( ماده 52 قانون بيمه شخص ثالث )

ديه چيست ؟
ديه اعم از مقدر و غيرمقدر، مالی است که در شرع مقدس براي ايراد جنايت غيرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و يا جنايت عمدی در مواردي که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر مي‌شود.(ماده 17 قانون مجازات اسلامی)

ديه مقدر چيست ؟
ديه مقدر، مال معينی است که در شرع مقدس به سبب جنايت غيرعمدی بر نفس، عضو يا منفعت، يا جنايت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است. (ماده 448قانون مجازات اسلامی )

ارش يا ديه غير مقدر چيست ؟
ارش، ديه غيرمقدر است که ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کيفيت جنايت و تأثير آن بر سلامت مجنيی عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر کارشناس ميزان آن را تعيين مي‌کند. مقررات ديه مقدر در مورد ارش نيز جريان دارد، مگر اين‌که در اين قانون ترتيب ديگری مقرر شود.( ماده 449قانون مجازات اسلامی )

ماههاي حرام کدامند ؟
اعراب در دوران جاهليت و پيش از اسلام با هدف برقراری امنيت نسبي در چهار ماه از سال دست از جنگ و خونريزی ميکشيدند تا فرصتی برای تجارت ، پرستش بت ها و ساير امور زندگی فراهم گردد. پس از ظهور اسلام اين سنت حفظ و مورد تاييد قرار گرفت .ماههاي حرام عبارتند از محرم، رجب، ذي‌القعده، ذي‌الحجه . هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنيی عليه هر دو در ماههای حرام «محرم، رجب، ذي‌القعده، ذي‌الحجه» يا در محدودة حرم مکه، واقع شود خواه جنايت عمدی خواه غيرعمدی باشد، علاوه بر ديه نفس، يک‌سوم ديه نيز افزوده می گردد، ساير مکانها و زمانهاي مقدس و متبرک مشمول حکم تغليظ ديه نيست.(ماده 555 قانون مجازات اسلامی )
دیه ماههای حرام یا تغليظ ديه مخصوص قتل نفس است و در جنايت بر اعضاء و منافع جاري نيست.(ماده 557 قانون مجازات اسلامي )

همه چیز گران شد به جز جان انسان ها !
مقدار دیه در اسلام یکصد راس شتر یا دویست راس گاو یا هزار راس گوسفند تعیین شده است اما از انجاییکه نوع دیه را مقصر انتخاب میکند بنابراین شتر به عنوان ارزانترین نوع دیه مبنای محاسبه دیه قرار میگیرد.با افزایش افسار گسیخته قیمت ها در سال 97 و بالا رفتن قیمت شتر انتظار میرفت مبلغ دیه در سال 98 حداقل در ماههای عادی 500 میلیون و در ماههای حرام 666 میلیون تومان اعلام گردد لیکن قوه قضاییه شاید با مصلحت اندیشی همه کارشناسان را شگفت زده کرد . دیه 360 میلیونی در سال 98 همانقدر کا باعث خوشحالی سهامداران شرکت های بیمه شد موجب ناراحتی و تضییع حقوق خانواده هایی شد که یا عزیزی را از دست داده اند و یا دچار صدمات جسمانی شده اند .

Bimehsara Com Vengeance3

نيازی به دريافت الحاقی نيست 
با افزايش مبلغ ديه به طور خودکار تعهدات بيمه نامه هاي صادره شخص ثالث تا سقف مبلغ ديه جديد افزايش ميابد و نيازی به دريافت الحاقی نيست .
بيمه گر يا صندوق حسب مورد مكلفند خسارت بدني تعلق گرفته به شخص ثالث را به قيمت يوم الاداء و با رعايت اين قانون و ساير قوانين و مقررات مربوط پرداخت كنند. بيمه گر، در صورتي كه خسارت بدني كه به زيان ديده پرداخت نموده بيشتر از تعهد وی مندرج در ماده (8) اين قانون باشد، مي تواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع يا در صورت موافقت صندوق در حسابهای في مابين منظور كند مشروط بر اينكه افزايش مبلغ قابل
پرداخت بابت ديه منتسب به تأخير بيمه گر نباشد.( ماده 13 قانون بیمه شخص ثالث )

نکته مهم : فقط بیمه گذاران بیمه های شخص ثالث از خرید الحاقی بی نیاز هستند و بیمه گذاران بیمه های مسئولیت میبایست نسبت به افزایش تعهد بیمه نامه های خود اقدام کنند .

افزايش سقف خسارت مالي بیمه نامه ها
حداقل تعهد مالی بیمه نامه های شخص ثالث طبق قانون معادل 2.5% دیه ماههای حرام است لذا با افزایش مبلغ دیه در سال جدید این رقم معادل 9 میلیون تومان خواهد بود. ضمن اینکه شرکت های بیمه خسارت های تا سقف 9 میلیون تومان را در سال 98 بدون کروکی میبایست پرداخت کنند .
حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام با رعايت تبصره ماده (8) اين قانون است و در هر حال بيمه گذار موظف به اخذ الحاقيه نمي باشد. همچنين حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت مالي معادل دو و نيم درصد (2/5%) تعهدات بدني است. بيمه گذار مي تواند براي جبران خسارت هاي مالي بيش از حداقل مزبور، در زمان صدور بيمه نامه يا پس از آن، بيمه تكميلي تحصيل كند.(ماده 13 قانون بيمه شخص ثالث )

برابری ديه زن و مرد 
ديه قتل زن، نصف ديه مرد است.(ماده 550 قانون مجازات اسلامی)
هر چند طبق قانون مجازات اسلامي ديه زن نصف ديه مرد است ليکن در قانون بيمه شخص ثالث شرکت هاي بيمه و صندوق تامين خسارت هاي بدني مکلف شده اند که ديه زن و مرد را يکسان پرداخت کنند .
لازم به ذکر است دامنه پوشش این قانون صرفا محدود به حوادث رانندگی و شرکت های بیمه است و در سایر موارد قانون مجازات اسلامی حاکم خواهد بود
يمه گر مكلف است در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و دين تا سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت كند. مراجع قضائي موظفند در انشاي حكم پرداخت ديه، مبلغ مازاد بر ديه موضوع اين ماده را به عنوان بيمه حوادث درج كنند.(ماده 10 قانون بيمه شخص ثالث )

در سال 98 خودرو با ارزش بیش از 180 میلیون تومان غیر متعارف محسوب خواهد شد
طبق قانون بیمه شخص ثالث خودروهای موجود در جامعه به دو گروه خودروهای متعارف و خودروهای غیر متعارف تقسیم بندی شده اند ، بر اساس این تقسیم بندی خودروهایی که ارزش آنها بیشتر از نصف دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام باشد خودرو غیر متعارف شناخته خواهند شد و خودروهایی که ارزش آنها کمتر از این مبلغ باشد خودرو متعارف محسوب میشوند .
خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گرانترين خودروي متعارف از طريق بيمه نامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.(تبصره4 ماده 8 قانون بيمه شخص ثالث )

ديه اقليت های دينی 
ماده 554 قانون مجازات اسلامي : براساس نظر حکومتي مقام رهبري، ديه اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اندازه ديه مسلمان تعيين مي‌گردد.

تعدد ديه 
گاهی در بعضی از حوادث مقدار جراحت های وارده به مصدوم زیاد است به طوری که پس از محاسبه دیه تک تک اعضای آسیب دیده جمع کل دیه بیش از مبلغ یک دیه کامل میشود در چنین مواقعی شرکت های بیمه مکلف به پرداخت کامل دیه هستند .
در صورتي كه در يك حادثه، مسؤول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيان ديدگان محكوم شود، بيمه گر مكلف به پرداخت كل خسارات بدني است، اعم از اينكه مبلغ مازاد بر ديه، كمتر از يك ديه كامل يا بيشتر از آن باشد.(تبصره ماده 9 قانون بيمه شخص ثالث )

Bimehsara Com Vengeance2

Bimehsara Com Coupon

Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank

Bimehsara Com Coupon

از ابتدای سال 1397 بیمه نامه های شخص ثالث صادره توسط تمام شرکت های بیمه فاقد کوپن هستند . این تصمیم در سندیکای شرکت های بیمه و با نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اهداف زیر اتخاذ گردیده است .
1- حذف بار روانی ناشی از کوپنی بودن بیمه شخص ثالث
2- اصلاح باور عمومی اشتباه که تصور میشد فقط 4 بار (به تعداد 4 کوپن ) میشود از بیمه شخص ثالث استفاده کرد
3- کاهش مشکلات ناشی از جمع آوری و تبادل کوپن بیمه سال های قبل توسط نمایندگان بیمه
4- جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از کوپن های بیمه شخص ثالث
5- حرکت به سمت الکترونیکی شدن فرایند های صدور و خسارت بیمه ها با توجه به فراهم بودن زیرساخت های لازم همچون سامانه سنهاب بیمه مرکزی و حذف فرایندهای سنتی و کاغذی
در حال حاضر بیمه های شخص ثالث همچنان بصورت کاغذی اما بدون کوپن عرضه میگردند لیکن در آینده نه چندان دور با اصلاح قوانین کارت های الکترونیکی جایگزین بیمه نامه های کاغذی موجود خواهند شد

جهت اطلاع از شرایط و راهنمای دریافت خسارت بیمه های شخص ثالث کلیک کنید 

Bimehsara Com Jarimeh

Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank

Bimehsara Com Jarimehبا هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از فقدان بیمه شخص ثالث در تصادفات رانندگی و بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه مجمع عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی جرایم بیمه شخص ثالث کلیه خودروهایی که فاقد بیمه شخص ثالث بوده اند از تاریخ 12 الی 30 بهمن 1397 بخشیده شد . همچنین مقرر شد جرایم بیمه شخص ثالث انواع موتور سیکللت و ماشین آلات کشاورزی از تاریخ 12 بهمن 97 به مدت 6 ماه طبق این مصوبه مشمول بخشودگی گردد.
لازم به ذکر است خرید بیمه شخص ثالث همچون سایر کشورهای جهان در ایران نیز اجباری است و در صورت عدم خرید بیمه شخص ثالث توسط مالکان خودروها بر اساس بند ب ماده 24 قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395 مجلس شورای اسلامی مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه اجباري بصورت روزشمار از دارندگان وسيله نقليه اي كه از انجام بيمه شخص ثالث خودداري كنند وصول و به حساب صندوقی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی واریز میشود .
جهت اشنایی بیشتر با صندوق تامین خسارت های بدنی کلیک کنید .
از بیمه گذارانی که تا کنون نسبت به تمدید بیمه شخص ثالث خود اقدام نکرده اند تقاضا میشود از این فرصت استفاده نمایند و در مهلت تعیین شده نسبت به خرید بیمه شخص ثالث اقدام نمایند .

Bimehsara Com Offer News

Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank

Bimehsara Com Offer News

با هدف خدمت رسانی مطلوب و تامین آرامش مسافران در ایام نوروز بیمه ایران به کلیه عزیزانی که از تاریخ 15 اسفند 96 الی 31 فروردین 97 اقدام به خرید و یا تمدید بیمه بدنه کنند از 10% تخفیف ویژه نوروزی علاوه بر سایر تخفیف های موجود بهره مند خواهند شد .لازم به ذکر است تخفیف نوروزی بیمه بدنه صرفا برای خودروهای سواری پیش بینی شده است .همچنین در این طرح امکان صدور بیمه نامه بدنه کوتاه مدت در دوره های زمانی 15 روز ، 30 روز و 45 روزه با تخفیف نوروزی پیش بینی شده است .

سایر تخفیف های موجود و قابل ارایه به بیمه گذاران عزیز در بیمه بدنه عبارتند از :


1- تخفیف عدم خسارت :سال اول 25% سال دوم 35% سال سوم 45% سال چهارم 60%
2- تخفیف خودروهای صفر کیلومتر : خودروهای سواری 30% بارکش 20%
3- تخفیف گروهی:در صورتیکه بیمه گذار بصورت یکجا برای بیش از 50 خودرو بیمه بدنه خریداری کند با توجه به تعداد بیمه بدنه خریداری شده از 10 الی 20 درصد تخفیف داده میشود
4- تخفیف ویژه ایثارگران : جانبازان و آزادگان عزیز و اعضای محترم خانواده شهدا در زمان خرید بیمه بدنه میتوانند از تخفیف 20% بهره مند شوند
5- تخفیف ویژه اعضاء محترم هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور 10%
6- تخفیف ویژه به خودروهای با کیفیت : به خودروهایی که از سال ساخت آنها بیش از 5 سال سپری نشده باشد و دربانک اطلاعاتی بیمه ایران جزو خودروهای با کیفیت باشند 10% تخفیف ویژه کیفیت داده میشود
7- تخفیف نقدی : در صورت پرداخت نقدی حق بیمه بدنه 10% تخفیف اعمال میشود
نکته : حداکثر تخفیف قابل ارائه در بیمه بدنه از 70% تجاوز نخواهد کرد

محاسبه و خرید آنلاین بیمه بدنه

Bimehsara Com BodyOffer

Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank

Bimehsara Com BodyOffer

پیرو بخشنامه صادره توسط جناب آقای فراشیانی مدیریت محترم بیمه های اتومبیل بیمه ایران و به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران از تاریخ 12 بهمن تا 29 اسفند 1397 ده درصد تخفیف علاوه بر سایر تخفیف های موجود به خریداران بیمه بدنه اعمال خواهد شد .

سایر تخفیف های قابل ارائه به بیمه گذاران ارجمند عبارتند از :

1- تخفیف خودروهای سواری صفر کیلومتر 30%

2- تخفیف خودروهای بارکش صفر کیلومتر 20%

3- تخفیف خرید نقدی بیمه بدنه 10%

4- تخفیف اعضا محترم هیئت علمی دانشگاهها 10%

5- تخفیف خانواده محترم شهدا و جانبازان و آزادگان عزیز 10%

6 - تخفیف کیفیت به خودروهای با کیفیت و با سال ساخت کمتر از پنج سال 10%

7- تخفیف گروهی به بیمه گذارانی که از 50 الی 100 فقره بیمه نامه خرید کنند 10% و در صورت خرید بیش از 100 فقره بیمه بدنه 20%

8- تخفیف عدم خسارت سال اول 25% سال دوم 35% سال سوم 45% سال چهارم و بیشتر 60%

توضیح اینکه حداکثر تخفیف در بیمه بدنه 70% خواهد بود .

در همین راستا به خریداران بیمه آتش سوزی نیز در ایام دهه فجر 10% تخفیف اعطاء خواهد شد .

محاسبه و خرید آنلاین بیمه بدنه 

Bimehsara Com Kermanshah

Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank
Bimehsara Com Kermanshah
با توجه به پهناور بودن ایران و قرار گرفتن روی کمربند زلزله خیز جهان هر چند سال متاسفانه شاهد وقوع زلزله در بخشی از این سرزمین هستیم که باعث از بین رفتن سرمایه های انسانی و مالی فراوانی میشود هر چند که تعداد تلفات جانی در حادثه زلزله کرمانشاه نسبت به زلزله بم و زلزله رودبار که در مقیاس ریشتر تقریبا در یک سطح قرار داشتند کاهش بسیار چشمگیری داشته لیکن تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیار است . یکی از بهترین روش های مدیریت ریسک خسارت های مالی ناشی از زلزله انتقال ریسک این خطربوسیله بیمه زلزله به شرکت های بیمه است ، شرکت های بیمه با استفاده ازروش های علمی از جمله بیمه های اتکایی یا توزیع جهانی ریسک  بر اساس مقدار سرمایه و ظرفیت نگهداری  بخشی از ریسک پذیرفته شده را نزد خود نگهداری و بخش زیادی از آن را به شرکت های داخلی و خارجی دیگر منتقل میکنند ودر چنین شرایطی در صورت وقوع حوادث تلخ شبیه زلزله کرمانشاه خسارت های وارده با مشارکت شرکای خارجی به سهولت جبران میگردد بدون اینکه نیازی به کمک های مالی دولت ویا مردم باشد . متاسفانه با توجه به حجم وسیع خسارت های مالی زلزله کرمانشاه که حدود 5000 میلیارد تومان برآورد شده و با نگاهی به تعهدات شرکت های بیمه که حدود 130 میلیارد تومان در این حادثه در مجموع میبایست خسارت پرداخت کنند به این واقعیت تلخ پی میبریم که حداکثر 2/5 درصد از خسارت های مالی وارد شده توسط صنعت بیمه جبران میشود و 97/5 درصد دیگر فاقد پوشش بیمه ای هستند .

ضریب نفوذ بیمه به عنوان یکی از شاخص های مهم ارزیابی وضعیت بیمه هر کشور که از حاصل تقسیم حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی هر کشور بدست میآید برای ایران در سال 1394 معادل 2.08% بوده و این در حالیست که این شاخص درجهان 6.23% بوده همچنین حق بیمه سرانه به عنوان یکی دیگر از شاخص های مهم ارزیابی وضعیت بیمه که از حاصل تقسیم تولید ناخالص داخلی هر کشور به تعداد جمعیت آن کشور بدست می آید برای ایران در سال 1394 معادل 96 دلار بوده و در همان سال این شاخص در جهان 621 دلار برای هر نفر بوده است . شاخص های فوق بیانگر این واقعیت است که از ظرفیت بالای بیمه برای حفظ سرمایه های جامعه و کمک به رشد اقتصادی غافل مانده ایم

با امید به این که با تصویب و اجرایی شدن قانون صندوق بیمه حوادث طبیعی وتلاش بیشتر کارکنان صنعت بیمه برای معرفی مزایای بیمه به آحاد جامعه در آینده ای نزدیک شاهد پیشرفت های چشمگیری در این زمینه باشیم و از ظرفیت های بالای بیمه برای حفظ سرمایه های ملی بیش از پیش استفاده کنیم.

Zelzeleh5

Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank

Bimehsara Com OffreNews

به مناسبت فرارسیدن 15 آبان ماه هشتاد و سومین سالروز تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران 10% تخفیف ویژه به خریداران بیمه بدنه خودروهای سواری علاوه بر سایر تخفیف ها اعمال خواهد شد.تخفیف مذکور از تاریخ 1397/08/15 لغایت 1397/09/04 قابل ارائه خواهد بود . لذا بدینوسیله به کلیه بیمه گذاران محترم توصیه میگردد با استفاده از این فرصت نسبت به خرید بیمه بدنه اقدام نمایند .لازم به ذکر است با افزایش سرسام آور قیمت خودروها و لوازم یدکی داشتن بیمه بدنه جهت جبران خسارت های احتمالی ناشی از تصادف و یا سرقت بیش از پیش ضروری به نظر میرسد .

سایر تخفیف های بیمه بدنه بیمه ایران عبارتند از :
1- تخفیف عدم خسارت :سال اول 25% سال دوم 35% سال سوم 45% سال چهارم 60%
2- تخفیف خودروهای صفر کیلومتر : خودروهای سواری 30% بارکش 20%
3- تخفیف گروهی:در صورتیکه بیمه گذار بصورت یکجا برای بیش از 50 خودرو بیمه بدنه خریداری کند با توجه به تعداد بیمه بدنه خریداری شده از 10 الی 20 درصد تخفیف داده میشود
4- تخفیف ویژه ایثارگران : جانبازان و آزادگان عزیز و اعضای محترم خانواده شهدا در زمان خرید بیمه بدنه میتوانند از تخفیف 20% بهره مند شوند
5- تخفیف ویژه اعضاء محترم هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور 10%
6- تخفیف ویژه به خودروهای با کیفیت : به خودروهایی که از سال ساخت آنها بیش از 5 سال سپری نشده باشد و دربانک اطلاعاتی بیمه ایران جزو خودروهای با کیفیت باشند 10% تخفیف ویژه کیفیت داده میشود
7- تخفیف نقدی : در صورت پرداخت نقدی حق بیمه بدنه 10% تخفیف اعمال میشود
نکته : حداکثر تخفیف قابل ارائه در بیمه بدنه از 70% تجاوز نخواهد کرد

محاسبه و خرید آنلاین بیمه بدنه بیمه ایران 

OPT 50

پرداخت خسارت بیمه زلزله کرمانشاه توسط بیمه ایران - 5.0 out of 5 based on 1 vote

امتیاز کاربران

Rating StarRating StarRating StarRating StarRating Star
Bimehsara Com KermanshahClaim

با دستور ویژه مدیر عامل بیمه ایران جناب آقای پورکیانی هشت تیم سه نفره از کارشناسان خسارت بیمه های آتش سوزی بیمه ایران به همراه مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه ایران جناب آقای رضایی با حضور در شهر زلزله زده سرپل ذهاب اقدام به پرداخت خسارت در محل حادثه به دارندگان بیمه زلزله کردند که در روز اول با رسیدگی به 75 پرونده حدود یک میلیارد تومان خسارت پرداخت شد. مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه ایران جناب آقای رضایی تعداد بیمه نامه های شناسایی شده در شهرهای حادثه دیده را حدود 1500 فقره اعلام کرد و تعهدات بیمه ایران در رابطه با بیمه نامه های صادر شده را حدود 30 میلیارد تومان اعلام کرد .
این در حالیست که بنا به گفته مجتبی نیک کردار معاون عمرانی استاندار کرمانشاه بیش از 11 هزار واحد مسکونی روستایی و 5 هزار واحد مسکونی شهری بطور کامل تخریب و برآورد اولیه از میزان خسارت به زیر ساخت ها حدود 1800 میلیارد تومان تخمین زده میشود. بیمه زلزله یکی از پوشش های تکمیلی بیمه آتش سوزی است که توسط بیمه ایران عرضه میگردد و با توجه  به موقعیت زلزله خیز کشورنقش مهمی در حفظ سرمایه های فردی و ملی دارد .

خرید بیمه زلزله

Bimehsara Com Top1

معرفی نمایندگان برتر بیمه ایران مجتمع سعدی - 5.0 out of 5 based on 1 vote

امتیاز کاربران

Rating StarRating StarRating StarRating StarRating Star
Bimehsara Com Top1
لوح تقدیر نماینده برتر بیمه ایران
 

مراسم معرفی و تجلیل از نمایندگان برتر بیمه ایران مجتمع سعدی همچون سال های گذشته در تاریخ 1397/04/20 در باشگاه بیمه ایران واقع در شهرک غرب خیابان ایران زمین و با حضور تعدادی از مدیران ارشد بیمه ایران و مدیران و نمایندگان مجتمع سعدی بیمه ایران برگزار شد و بیمه سرا برای دهمین بار موفق به کسب این عنوان شد .

در این مراسم ابتدا آقای دکتر عبدالصمد خدامی مدیر محترم مجتمع سعدی ضمن خوش آمدگویی گزارشی از عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود را ارائه کردند و موفقیت های به دست آمده را حاصل همدلی و همکاری کارکنان و مدیران مجتمع سعدی برشمردند .

Bimehsara Com Top2
دکتر عبدالصمد خدامی مدیر مجتمع سعدی بیمه ایران

سپس جناب آقای محمد تفرشی به عنوان رییس شورای نمایندگان مجتمع سعدی مجموعه ای از نیازها و دغدغه های شبکه فروش مجتمع سعدی را در سخنرانی خود بیان فرمودند .
در ادامه جناب آقای رسول آریانپور معاونت محترم مدیر عامل بیمه ایران در سخنرانی خود ضمن تاکید بر ضرورت حمایت از شبکه نمایندگان بیمه ایران به عنوان مالک بیش از 88 درصد از پرتفوی بیمه ایران بر لزوم داشتن نگرش حرفه ای از سوی کلیه همکاران تاکید کردند ایشان کار بیمه گری را کاری مقدس شمردند که با حمایت از زیاندیدگان و مال باختگان تامین و آسایش را با خود به ارمغان می آورد

Bimehsara Com Top3
آقای رسول آریانپور معاون مدیر عامل بیمه ایران

سخنران بعدی مراسم جناب آقای دکترحسین روحی معاونت محترم امور نمایندگان بیمه ایران بودند ایشان نمایندگان بیمه را شریکی مطمئن و ماندگاربرای بیمه ایران دانستند و سیاست ها و برنامه های بیمه ایران را جهت افزایش کیفیت و پالایش شبکه فروش تشریح کردند .

Bimehsara Com Top4
دکتر حسین روحی معاون امور نمایندگان بیمه ایران

ایشان ضمن اشاره به سیاست های ابلاغی مدیر عامل در سال 97 توسعه بیمه های زندگی را از اهم برنامه های بیمه ایران شمردند و همکاری نمایندگان بیمه عمر با نمایندگان جنرال را یکی از برنامه های جدید شرکت اعلام کردند . بازنگری در شرایط بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه از دیگر محورهای سخنرانی ایشان بود .در ادامه ایشان از برقراری مجدد اعطای وام خرید دفاتر نمایندگان بیمه و همچنین امکان استفاده نمایندگان بیمه از تسهیلات رفاهی شرکت توسط شبکه فروش خبر دادند .
در ادامه مراسم جناب آقای فرهاد تحویلدار از مدیران مجتمع سعدی بیمه ایران با ارائه گزارشی نحوه انتخاب و گزینش نمایندگان برتر را تشریح کردند .

Bimehsara Com Top5
آقای فرهاد تحویلدار

آخرین سخنران مراسم جناب آقای دکتر نوری اعتماد دبیرمحترم انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران بودند .

Bimehsara Com Top6
دکتر علیرضا نوری اعتماد دبیر انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران

در ادامه مراسم نمایندگان برتر مجتمع معرفی و با اعطای لوح تقدیر و جوایز از ایشان قدردانی بعمل آمد . همچنین تعدادی از پرسنل بازنشسته مجتمع سعدی مورد تقدیر و تشکر قرار گرفتند .

Bimehsara Com Top7
آقای جواد قبادی مدیر عامل بیمه سرا

اسامی نمایندگان برتر حقیقی بیمه ایران مجتمع سعدی در سال مالی 1396 
1- جناب آقای محمود ایزدی نمایندگی6267 
2- جناب آقای جواد قبادی نمایندگی 5301 ( بیمه سرا )
3- سرکار خانم سیمین برزگر نمایندگی 4963
4- جناب آقای علیرضا گل محمدی نمایندگی 5222
5- جناب آقای محمود دلجو نمایندگی 5678
6- سرکار خانم هنگامه سید احمد کرمانی نمایندگی 5549

اسامی نمایندگان برتر حقوقی بیمه ایران مجتمع سعدی در سال مالی 1396
1- شرکت ایمن نهال با کد 9979
2- شرکت پیام شهابان با کد 9985

اسامی کارگزاران برتر بیمه ایران مجتمع سعدی در سال مالی 1396
1- شرکت کارگزاری بهینه پوی با کد 9863
2- کارگزاری آقای ایرجی با کد 50135

اسامی نمایندگان برتر فروش بیمه عمر مجتمع سعدی در سال مالی 1396
1- جناب آقای سید عباس علوی لواسانی نمایندگی 5643
2- شرکت خدامت بیمه ای رایان سایپا
3- جناب آقای محمود ایزدی نمایندگی 6267

صفحه1 از3

فرم ارتباط با ما