طرح سپاس از حافظان سلامت بیمه ایران

طرح سپاس از حافظان سلامت بیمه ایران

ویروس کرونا دشمنی است خطرناک و نامرئی که بی رحمانه بر تن رنجور و خسته مردمان ایران زمین تازیانه میکوبد و سلامت و آرامش این سرزمین را نشانه رفته است اما بار دیگر مردان و زنانی سپید پوش از جنس آرش کمانگیر برای حفظ این سرزمین و مردم نجیبش جان بر کف هم قسم شده اند .ایمان داریم که با فداکاری فرزندان این مرزو بوم  بار دیگر این درخت کهن با گل لبخند شکوفه باران خواهد شد  .  بیمه ایران با هدف قدردانی از خدمات و جانفشانی های پزشکان ، پرستاران و پیراپزشکان طرح سپاس از حافظان سلامت را از تاریخ 1399/01/20 اجرایی میکند . در این طرح تخفیف های ویژه علاوه بر سایر تخفیف ها در رشته های مختلف به شرح زیر به این عزیزان ارائه میگردد . 


1- بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان ، پرستاران و پیراپزشکان     20% تخفیف وِیژه

2- بیمه مسئولیت مدیران و مسئول فنی بیمارستان ها ، کلینیک ها ،درمانگاه ها ، داروخانه ها    25% تخفیف وِیژه

3- بیمه وقفه در کسب و کار پزشکان ، پرستاران و پیراپزشکان   30% تخفیف وِیژه

4- بیمه آتش سوزی منازل مسکونی  پزشکان و پرستاران   30% تخفیف وِیژه

5- بیمه آتش سوزی بیمارستان ،مطب ، داروخانه و مراکز درمانی    30% تخفیف وِیژه

6- بیمه بدنه اتومبیل های شخصی کادر درمان و خودروهای سازمانی مراکز درمانی  20% تخفیف وِیژه

7- بیمه حوادث انفرادی کادر درمان  30% تخفیف وِیژه

8- بیمه شخص ثالث در صورت عقد قرارداد گروهی  25% نقد الباقی در 5 قسط وِیژه

9- بیمه باربری برای محمولات تجهیزات پزشکی و دارویی  15% تخفیف وِیژه

10- بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان واحدهای تولید کننده ماسک ،مواد ضد عفونی کننده ،تجهیزات پزشکی حفاظتی و مراقبتی  25% تخفیف وِیژه

11- بیمه مسئولیت تولید کنند گان کالا واحدهای تولید کننده ماسک ،مواد ضد عفونی کننده ،تجهیزات پزشکی حفاظتی و مراقبتی 25% تخفیف وِیژه
 


چاپ